Skip to main content

Zapisz się do wykazu (Urzędnik)

Zapisz się
do wykazu osób uprawnionych

e-Usługa dla Urzędnika

Zapisz się do wykazu osób uprawnionych

Usługa umożliwia pracownikom organów administracji złożenie wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB.

Ikona

Kliknij, aby wypełnić wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wpisu do wykazu osób uprawnionych przez Urzędnika

e-Usługa polega na przeprowadzniu przez proces wypełnienia i wysłania formularza wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych dla Urzędnika. Po zalogowaniu do Systemu ZONE, będziesz mógł przystąpić do wypełniania wniosku.

Wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych składa Urzędnik - osoba posiadająca uprawnienia do składania wniosków w imieniu wszystkich upoważnionych osób z danej instytucji.

W procesie logowania do Systemu ZONE potrzebny będzie adres e-mail i hasło dla konta założonego Systemie.

Do wypełnienia wniosku przygotuj numer legitymacji służbowej lub upoważnienia.

Usługa złożenia wniosku jest bezpłatna. 

Czynności wykonywane w Systemie ZONE zajmą Ci od kilku do kilkunastu minut.

Osobami uprawnionymi do wprowadzania danych do CEEB są osoby, które uzyskały wpis do wykazu osób uprawnionych, które zostały wskazane w art. 27b ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j.).

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

W oknie logowania zaloguj się podając adres e-mail i hasło dla konta założonego Systemie ZONE.

Ikona

Jeśli składasz pierwszy wniosek - kliknij [Nowy wniosek] na stronie głównej. Jeśli składasz kolejny wniosek - przejdź do opcji [+ wpis do wykazu] aby uruchomić formularz wniosku.