Skip to main content

System ZONE


O Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

System CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ewidencja budowana jest z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dane dotyczą źródeł ciepła o mocy nominalnej mniejszej niż 1MW.

Dane ze złożonych przez obywateli deklaracji gromadzone są w systemie CEEB od 1 lipca 2021 r. Dane te pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. Od 18 września tego roku system CEEB działa w pełnej wersji tj. gromadzi dane nie tylko z deklaracji ale również inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych czy dane dotyczące udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.

Dzięki CEEB, gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Jeżeli na terenie danej gminy funkcjonuje wiele nieekologicznych urządzeń grzewczych tak zwanych "kopciuchów", gmina może już teraz wykorzystywać raporty z CEEB do podejmowania działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.

 

 

Kliknij, aby przejść do aplikacji

Podstawa prawna projektu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego buduje system CEEB zgodnie z założeniami nakreślonymi przez ustawodawcę w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z tymi przepisami prowadzenie rejestru powierzono Ministrowi Rozwoju i Technologii, który zlecił GUNB techniczne prace związane z zaprojektowaniem, zbudowaniem i uruchomieniem systemu. Przepisy zostały opublikowane 28 października 2020 r. i zostały uprzednio pozytywnie zaopiniowane przez stronę społeczną i samorządową to jest członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST)

Projekt Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr. 2.1 ”Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Aplikacja mobilna CEEB

Aplikacja mobilna umożliwiająca wygodną pracę w terenie.

Ikona
Dostęp w każdym miejscu

Na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS

Ikona
Synchronizacja danych

Przechowywanie ostanio edytowanego dokumentu elektronicznego

Ikona
Obsługa zamówień i zgłoszeń

Nieograniczony dostęp do własnych dokumentów

Ikona
Kalendarz inwentaryzacji

Wybór wolnych terminów w kalendarzu ZONE

Ikona
Powiadomienia na bieżąco

Wiadomosci mailowe i SMS o zmianach w statusie Twoich dokumentów

Ikona
Dostęp do mapy CEEB

Wyszukiwanie lokalizacji budynków, wykonawców itd.

Aplikacja webowa CEEB

Aplikacja na komputer dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.

ZONE web
Ikona

Platforma do nauki "zonowania"

Ikona
Synchronizacja danych

Przechowywanie ostanio edytowanego dokumentu elektronicznego

Ikona
Obsługa zamówień i zgłoszeń

Nieograniczony dostęp do własnych dokumentów

Ikona
Kalendarz inwentaryzacji

Wybór terminów w kalendarzu inwentaryzacji

Ikona
Powiadomienia na bieżąco

Wiadomosci o zmianach w statusie Twoich dokumentów

Ikona
Dostęp do mapy CEEB

Wyszukiwanie lokalizacji budynków, wykonawców itd.

Ikona
Moduł finansowy

Obsługa dofinansowań i wsparć socjalnych

Ikona
Moduł administracyjny

Zarządzanie kontami użytkowników, weryfikacja monitoringu dostępu do danych osobowych

Ikona
Raporty

Mapy ciepła, analizy, zestawienia

Zamówienia usług

Zamówisz przegląd przewodów kominowych i inwentaryzację budynku. Jeśli jesteś urzędnikiem lub przedsiębiorcą - obsłużysz zamówienia i protokoły.

Zgłaszanie "Kopciuchów"

Dodasz zdjęcie i opis faktu zanieczyszczania powietrza przez sąsiada palącego "byleczym".

Dokumenty dla Twoich budynków

Możesz wyświetlać dane o swoich budynkach i mieć wgląd do wniosków dla wybranego adresu. Możesz też dodać nowy budynek.

Składanie deklaracji CEEB

W prostych krokach, bez wypełniania papierowego formularza, złożysz deklarację CEEB na formularzu A lub B

Z mapy do usługi

Szybkie przejście z mapy do deklaracji i zamówień dla budynku ze wskazanej lokalizacji.

Wpis do wykazu osób uprawnionych

Złożysz wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych, o zmianę danych lub wypisanie z wykazu.

9484322
DEKLARACJE CEEB
552609
ZAMÓWIENIA PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW KOMINOWYCH
1398643
ZAMÓWIENIA INWENTARYZACJI BUDYNKU
99
ZGŁOSZONE "KOPCIUCHY"