Skip to main content

Wniosek o dostęp do CEEB

Złóż wniosek
o dostęp do CEEB

e-Usługa dla Urzędnika

Wniosek o dostęp do CEEB

Funkcjonalność złożenia wniosku o dostęp do CEEB dedykowana jest podmiotom wskazanym w art. 27d ust.1 Ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j.). Złożenie wniosku o dostęp do CEEB nie wymaga logowania do Systemu ZONE.

Ikona

Kliknij, aby wysłać wniosek o dostęp do CEEB.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o dostęp do CEEB

Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Osoby, które złożą wniosek i przejdą pozytywną weryfikację Administratora otrzymają dostęp do CEEB (dostęp do Modułu analityczno-raportowego) i będą mogły w Module analityczno-raportowym Systemu ZONE generować raporty z CEEB oraz generować dane z CEEB.

Pracownik organu administracji (podmiot wskazany w art. 27d ust.1 Ustawy o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438), który posiada Upoważnienie. 

 

Do wniosku dołącza się kopię Upoważnienia w formacie pdf.

 

Usługa jest bezpłatna.

Wykonanie czynności w Systemie ZONE zajmie Ci od kilku do kilkunastu minut.

Złożenie wniosku o dostęp do CEEB nie wymaga logowania w Systemie ZONE.

Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków na podstawie Art. 27d. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438).

Dane i informacje zgromadzone w CEEB udostępniane są podmiotom wskazanym w art. 27d ust. 1 Ustawy termomodernizacyjnej na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję (art. 27d ust.3 Ustawy termomodernizacyjnej).

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

W Portalu ZONE, na stronie usługi dla Urzędnika {Złóż wniosek o dostęp do CEEB} kliknij [Wyślij wniosek]. System wyświetli interaktywny formularz.

Ikona

Wypełnij interaktywny formularz, dołączając podpisany elektronicznie wymagany plik pdf. Uwaga: Podpisanie dokumentu obywa się poza Systemem, np. w aplikacji Podpis Kwalifikowany. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją użytkownika Aplikacji Podpis Kwalifikowany.