Przejdź do treści

Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie możesz sprawdzić, czy nie już gotowej odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie. Wyszukiwanie zagadnienia najlepiej rozpocząć poprzez wpisanie frazy w wyszukiwarce przeglądarki. Wyszukiwarkę możesz uruchomić zazwyczaj kombinacją klawiszy ctrl + F.  Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, prześlij maila na pomoc.zone@gunb.gov.pl.

Szkolenia

Pytania zadane podczas szkoleń

1. Został złożony do Państwa wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych. Niestety do chwili obecnej, nie mam dostępu do bazy CEEB. Postępując zgodnie z procedurą pierwszego logowania po wpisaniu adresu e-mail podanego we wniosku o wpis, klikam w ikonę „Nie pamiętam hasła”.  Po otwarciu zakładki „Zresetuj hasło”, ponownie wpisuję adres e-mail z wniosku i po dzień dzisiejszy pojawia się komunikat: „Podany adres e-mail jest niezgodny z adresem wykorzystanym do logowania”. Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkukrotnie kontaktowałem się z Państwem telefonicznie, między innymi z działem technicznym pod nr 22 6619179, wysyłałem też stosowne e-maile w tym pod adres informatyka@gumb.gov.pl.

Wniosek składa, weryfikuje i zakłada konto lokalny administrator w Państwa w urzędzie. Procedura omówiona została i zaprezentowana podczas szkolenia - link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=NtOpyjcIHzk

Adres mailowy dedykowany zgłoszeniom z obsługi CEEB to: pomoc.zone@gunb.gov.pl; telefon kontaktowy: (22) 346 66 64

2. Czy można chwilowo zablokować konto? W sensie na konkretny czas?      

Tak, można. Wystarczy skorzystać z zakładki “Użytkownicy“ - “Zablokuj”. Nie można jednak wybrać czasu blokady, blokada jest manualna.   

3. Jak dodać kolejne zakładki, na tą chwilę mam tylko dostęp do deklaracji i budynków, a wiem że powinny być np. kopciuchy,  itp.?   

W celu rozszerzenia posiadanych uprawnień prosimy o złożenie i obsłużenie wniosku o zmianę danych w wykazie osób uprawnionych - procedura omówiona została i zaprezentowana podczas szkolenia - link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=NtOpyjcIHzk

4. Na koncie administratora są widoczne protokoły z innych gmin, w jaki sposób można to usunąć? 

Proszę przesłać zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl  ze wskazaniem maila użytkownika i urzędu, gdzie taka sytuacja występuje.

5. Dlaczego mail z zresetowanym hasłem od kilku dni nie jest w stanie dotrzeć.     

Prawdopodobnie domena została zablokowana a co za tym idzie mail nie doszedł do odbiorcy. Proszę przesłać zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl  zweryfikujemy status w serwerze wysyłkowym po naszej stronie.  

6. Mam terminal, kolejny raz jestem na szkoleniu z wprowadzania protokołu kontroli, a ja nadal nie wiem, jak mam uzyskać pełny dostęp i czy mam przeprowadzić inwentaryzację i jak w ogóle obsłużyć terminal.   

Zapraszamy do skorzystania z materiałów szkoleniowych znajdujących się na platformie https://zone-edu.gunb.gov.pl/. Login i hasło do moodle jest takie samo jak do CEEB.

7. Nadałam pracownikom uprawnienia, wszystko zaakceptowane, niestety nie mają podglądu do deklaracji.   

W takim przypadku prosimy o kontakt z działem technicznym. Adres mailowy dedykowany zgłoszeniom z obsługi CEEB to: pomoc.zone@gunb.gov.pl                

8. Co jeśli użytkownik nie aktywował konta w ciągu 48 h albo nie otrzymał linku? W jaki sposób wygenerować go ponownie?

Wiadomość zawierającą link do resetowania hasła może wygenerować użytkownik poprzez wybranie opcji “Zapomniałem hasła” na stronie logowania lub Lokalny Administrator poprzez zakładkę “Użytkownicy” i akcje “Resetuj hasło”.         

9. Czy da się zmienić administratora konta w systemie CEEB?

W celu zmiany Lokalnego Administratora Systemu należy złożyć “Wniosek o zmianę danych lub wykreślenie LAS”, który dostępny jest w materiałach do pobrania na głównej stronie CEEB: Strona główna | Portal Systemu ZONE (gunb.gov.pl)

10. Czy administrator LAS ma możliwość również dostępu do pozostałych zakładek kopciuchy, kontrole, raporty itd.?             

Tak, po utworzeniu konta przez Centralnego administratora lokalny administrator sam sobie nadaje dodatkowe uprawienia do pracy w systemie poprzez złożenie wniosku o wpis/zmianę danych w wykazie osób uprawnionych.       

11. Czy mając już dostęp do ZONE (bez uprawnień administratora) inny administrator może w aplikacji nadać mi uprawnienia czy musi to być zrobione przez wniosek o LAS?       

Nie, wszystko odbywa się przez wniosek rejestracyjny LAS.

12. Wójt gminy jako główny użytkownik 14.09.2023 r. złożył wniosek o zmianę zakresu mojego konta - do dzisiaj brak rozpatrzenia.          

Wniosek obsługuje LAS – zgodnie z procedurą zaprezentowaną na szkoleniu: https://www.youtube.com/watch?v=NtOpyjcIHzk.          

13. Przy próbie zalogowania mam taki komunikat Konto zostało zablokowane “Konto zostało czasowo zablokowane. Spróbuj ponownie później”.    

Po wielokrotnym wpisaniu złych danych autoryzacyjnych konto zostaje tymczasowo zablokowane. Aby odblokować konto należy ponowić próbę logowania po 30 minutach.

14. Jestem administratorem systemu i w ogóle nie mam w panelu z lewej strony zakładki "Kontrola środowiskowa", jak to uwidocznić?        

Aby zakładka pojawiła się na koncie lokalnego administratora, administrator musi złożyć wniosek o zmianę danych. Nowy wniosek należy zweryfikować, zaakceptować a na koniec zmodyfikować konto. Szczegóły tej procedury znajdują się w materiałach szkoleniowych udostępnionych na e-learningu oraz nagraniu ze szkolenia. 

15. Dlaczego edycja uprawnień osób zmigrowanych nie obejmują zmian zakresu, można nadać tylko rolę.

Do każdej roli przypisany jest konkretny zakres. Uprawnień użytkownika nie edytuje się poprzez edycję konta a przez złożenie wniosku o zmianę danych w wykazie osób uprawnionych tak jak to zostało zaprezentowane podczas szkolenia. 

16. Jak sprawdzić i gdzie czy User jest LAS?      

LAS będzie miał dodatkową zakładkę Użytkownicy, której nie mają pozostali pracownicy danej jednostki.         

17. Gdzie można zgłosić problem z wprowadzeniem deklaracji? Na początku normalnie udawało mi się wprowadzać, a od jakiegoś czasu nie mam w ogóle opcji "dodaj deklarację". Mam nadane uprawnienia.             

W takim przypadku prosimy o kontakt z działem technicznym. Adres mailowy dedykowany zgłoszeniom z obsługi CEEB to: pomoc.zone@gunb.gov.pl   

18. Czy można ustawić kilku administratorów?

Tak, jest możliwość zgłoszenia kilku lokalnych administratorów systemu dla jednej jednostki.

19. Jestem administratorem LAS i nie mam możliwości przydzielania dostępu do pozostałych zakładek kopciuchy, kontrole, raporty itd. (system nie odpowiada).

W takim przypadku konieczne jest zgłoszenie z podaniem danych administratora. Być może konieczna jest weryfikacja uprawnień. Zgłoszenie należy przesłać na adres pomoc.zone@gunb.gov.pl

20. Jeżeli zmieniła się osoba na stanowisku i dostała adres e-mail po swojej poprzedniczce, czy można zmienić dane użytkownika pozostawiając adres e-mail?       

W przypadku zmiany pracownika należy utworzyć dla niego nowe konto z innym adresem e-mail.

21. Czy dopóki Gmina nie rozszerzy uprawnień na zgłaszanie kopciuchów to petent nie widzi tego w systemie (np. kalendarza zapisów) i nie może nic zgłosić czy zamówić inwentaryzacji?           

W celu umożliwienia obywatelom zamówienia inwentaryzacji budynku przynajmniej jeden pracownik urzędu musi posiadać rolę “Osoba inwentaryzująca” i skonfigurować dostępne terminy w zakładce “Kalendarz”. W przypadku braku roli “Gminny kontroler środowiskowy” zgłoszenia kopciuchów utworzone przez obywateli nie będą widoczne dla pracowników urzędu.                       

22. Proszę o rozwiązanie problemu dodania/modyfikacji braku zakresu dla uprawnień osób zmigrowanych. Działa to tylko dla nowych osób dodanych przez administratora.    

W przypadku problemu z użytkownikami zmigrowanymi prosimy o kontakt z administratorami pomoc.zone@gunb.gov.pl         

Dla użytkowników przeniesionych z "ceeb" widoczna jest rola np. pracownik pomocy społecznej ale brak  zakresu (zakres czynności).  Administrator podczas edycji użytkownika nie jest edytuje zakresu.

W trakcie migracji cześć danych nie przeniosła się poprawnie, jeśli użytkownik nie ma wymaganych ról funkcyjnych, lokalny administrator musi mu je nadać raz jeszcze. Warto też wysłać zgłoszenie z podaniem użytkownika, którego problem dotyczy - zweryfikujemy konfigurację uprawnień.

23. Jak można zmienić podstawę prawną nadanych wcześniej uprawnień dla pracowników opieki społecznej. Zostały nadane uprawnienia na podstawie  art. 27b ust. 13 ustawy o wspieraniu termomodernizacji. Taką podstawę prawną zakwestionowała kontrola. Chciałabym nadać nowe uprawnienia na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt 8  tejże ustawy.

Wójt/burmistrz/prezydent miasta upoważnia pracownika do wprowadzania danych do systemu. Jeżeli zostanie wystawione nowe upoważnienie ze wskazaniem nowej podstawy prawnej i zmieni się jego numer wówczas należy w systemie złożyć wniosek o zmianę danych i wskazać w nim nowy numer upoważnienia.             

24. Jako użytkownik (pracownik Urzędu), widzę tylko deklarację, które wprowadziłam do systemu. Nie widzę deklaracji, które wprowadziła koleżanka, ani tych wprowadzonych przez mieszkańców przed migrowaniem danych z poprzedniego systemu.     

Opisany błąd należy zgłosić na pomoc.zone@gunb.gov.pl ze wskazaniem użytkownika (adres mail, nazwa urzędu).

25. Czy inwentaryzacja budynków jest obowiązkowa? nie mam podległych sobie pracowników  jestem administratorem, ale bez dostępu do szerszych funkcji programu. Jak to zmienić.

W systemie gromadzone są dane, o których mowa w ustawie o CEEB zatem inwentaryzacja źródeł ciepła i spalania paliw jest obowiązkowa. Dane o budynku i lokalu są fakultatywne. W celu rozszerzenia sobie uprawnień należy złożyć wniosek o zmianę danych w wykazie osób uprawnionych - procedura omówiona została i zaprezentowana podczas szkolenia - link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=NtOpyjcIHzk

1. Wchodząc w zakładkę analizy i raporty nie otwiera mi się dalsza jej część, o której była mowa na szkoleniu, co w takim przypadku?

Błąd należy zgłosić na pomoc.zone@gunb.gov.pl. W celu zweryfikowania takiego jednostkowego przypadku potrzebne będą dane konta. Zazwyczaj jest to kwestia uprawnień które przydziela LAS. Po przesłaniu zgłoszenia zweryfikujemy oraz wyjaśnimy ewentualną rozbieżność.

2. Jak wyciągnąć raport danych na konkretny dzień? 

Wszystko zależy od pulpitu i danych które chcielibyśmy wyciągnąć. W niektórych pulpitach jest filtr daty po lewej stronie, dzięki niemu wyciągniemy informacje z konkretnego dnia. Jeżeli chodzi o stan na dany dzień, to powstał nowy raport „Deklaracje – stan na koniec danego roku” w którym jest wyliczony stan na koniec roku 2022 oraz 2023.

3. Dlaczego nie można samemu wygenerować takiego pulpitu? Ponadto jeden pulpit do drugiego posiada różne dane tego samego parametru.      

W przypadku niespójności danych prosimy o zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl. W module analityczno-raportowym jest możliwość wygenerowania i pobrania sobie pulpitów pokazywanych na szkoleniu.

4. Co w przypadku, kiedy na danym adresie jest złożonych kilka rozbieżnych deklaracji przez różnych współwłaścicieli?      

W opisanym przypadku do raportu Deklaracje i adresy - stan bieżący będą brane pod uwagę wszystkie najaktualniejsze dla danego adresu i właściciela.

5. Jak sprawdzić ile kotłów na paliwo stałe zostało zlikwidowanych np. w roku 2023 r.?

Udostępniliśmy nowy pulpit: “Deklaracje - stan na koniec danego roku” w którym można wybrać zakładkę “stan na 31.12.2023” i zobaczyć sobie odzwierciedlenie statystyk na dzień 31.12.2023 r., następnie porównać dane na 31.12.2022r.  Jeżeli chodzi o dane przyrostowe, to system CEEB nie zbiera takich informacji.

6. Po wprowadzeniu brakujących wcześniej deklaracji  dany adres nadal pojawia się w zestawieniu  Adresy - brak złożonej deklaracji.

Ważne jest aby adres deklaracji miał wartość “Adres z PRG” - “Tak”, ponieważ w “Adresy - brak złożonej deklaracji” brane są pod uwagę jedynie deklaracje z adresami z PRG. Dodatkowo raport aktualizuje się cyklicznie w nocy, więc zmiana będzie widoczna na dzień następny.

7. Po zaznaczeniu piecy pozaklasowych w raporcie wykazane są np. kotły gazowe

Filtry dotyczące klas piecy są w zakładce “deklaracja według klasy kotła”. Kotły gazowe występują w zakładce “deklaracje według źródła ciepła”. Filtry poza zakresem, tak jak zostało to zaznaczone na szkoleniu są filtrami które nie obejmują obecnej zakładki. Należy zmienić zakładkę na deklaracje według klasy kotła i zastosować filtry z zakresu.

8. Taka statystyka niewiele nam daje. Przychodzi WIOŚ na kontrolę i żąda danych dotyczących redukcji zanieczyszczeń w parametrach pm10, pm2,5 i co2. I trzeba liczyć na piechotę. Województwo małopolskie miało super bazę, która wszystko liczyła jak się prowadziło ją dokładnie. A ta baza naprawdę niewiele daje.   

Jesteśmy otwarci na propozycje rozwoju naszej bazy CEEB. Propozycje można wysyłać na adres pomoc.zone@gunb.gov.pl.

9. Problem z danymi o źródłach pojawia się jak jest kilka gospodarstw domowych w budynku z odrębnym ogrzewaniem i składają deklaracje na niewyodrębnione lokale bez numerów itd.

Przede wszystkim, wszystko zależy od sposobu składania deklaracji. W przypadku w którym jeden właściciel składa wszystkie deklaracje oddzielnie na każdy lokal, z tym samym głównym adresem deklaracji, to brana jest pod uwagę jedna najnowsza deklaracja. W przypadku gdy na każdy lokal deklarację składa inna osoba, lub jest inny główny adres deklaracji, to wtedy wszystkie deklaracje są brane pod uwagę w statystykach.

10. Czy istnieje opcja sortowania, które bierze pod uwagę źródła ciepła nie alternatywnie "lub", lecz wspólnie, czyli źródła ciepła takie "i" takie.  

W module analityczno-raportowym nie ma takiej opcji sortowania, ponieważ każde źródło to oddzielny rekord w tabeli.

11. Pobierając kilkukrotnie ten sam zakres danych do pliku .csv generują się rozbieżności w ilości źródeł ciepła.        

Być może wybierany jest eksport do CSV, który pobiera obecną stronę. W przypadku gdy danych jest dużo i Superset dzieli dane na poszczególne strony np. po 100 rekordów, należy zrobić eksport do pełnego CSV, wtedy zostanie pobrana pełna ilość danych. W przypadku dalszych rozbieżności, zalecamy kontakt na pomoc.zone@gunb.gov.pl.  

12. Jeśli deklarację na taki sam adres złożyło dwóch współwłaścicieli, czy raport sumuje dwie deklaracje, czy tylko tą ostatnią złożoną przez jednego z nich.       

Raport będzie wskazywał obie deklaracje.

13. Gdzie można odczytać ile jest łącznie wszystkich kotłów czy pieców?   

Można to odczytać w module analityczno-raportowym. W pulpicie Deklaracje i Adresy - stan bieżący. W zakładce Deklaracje wg źródeł ciepła należy wyfiltrować po lewej stronie w filtrze źródło kotły na paliwo stałe.

14. Czy można wygenerować zestawienie dotyczące gospodarki odpadami-kontroli dot. szamb i przydomowych oczyszczalni?        

W module analityczno-raportowych dostępny jest pulpit “Kontrole środowiskowe”. Umożliwia on wygenerowanie raportu dot. wybranych kontroli poprzez akcję “Pobierz” → “Eksportuj do .CSV”.

15. Czy jest możliwość pobrania danych o źródłach ogrzewania dla całego miasta - zestawienie tabelaryczne: adres, poszczególne źródła, rodzaj opału itd.?               

Zestawienia tego typu są dostępne do pobrania w module analityczno-raportowym w pulpicie “Deklaracje i adresy - stan bieżący”. Proces pobierania takiego zestawienia został przedstawiony na szkoleniu.

16. Jest dużo deklaracji (punktów adresowych) w których np. jest zgłoszone 2 lub 3 kotły gazowe, lub 2 kotły na paliwo stałe, z tego np. tylko jeden eksploatowany. Jak wygenerować dokładną liczbę np. kotłów na paliwo stałe, w sztukach, a nie liczbę deklaracji?            

W tym celu w module analityczno-raportowym należy skorzystać z pulpitu “Deklaracje i adresy - stan bieżący”. W celu wygenerowania sumy takich źródeł ciepła należy następnie dodać wartości w kolumnie “Liczba eksploatowanych źródeł ciepła - suma”. Proces pobierania takiego zestawienia został przedstawiony na szkoleniu.

17. Czy istnieje możliwość połączenia bazy danych tak aby nie trzeba było wchodzić w poszczególne pulpity tylko żeby dało wyciągnąć wszystkie dane których potrzebujemy z jednego?

Na ten moment jedne dane trzeba brać z jednego pulpitu a inne z drugiego. W przyszłości będziemy starali się rozwijać moduł analityczny, w celu ułatwienia korzystania, oraz pobierania danych. Obecnie spokrewnione dane są w tych samych pulpitach.

18. Dlaczego dane w różnych pulpitach różnią się, chodzi o ilość poszczególnych źródeł a ich suma w innym pulpicie. Dane dot. kotłów pozaklasowych w żadnym pulpicie nie pokrywają się.

Każdy raport przedstawia inny zestaw danych, w niektórych dane pochodzą jedynie z deklaracji, w innych pochodzą z deklaracji oraz inwentaryzacji. W przypadku wątpliwości co do konkretnych raportów, należy przesłać zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl a wskażemy różnicę między wskazanymi raportami.

19. Przy raportach nie da się wygenerować raportu np. konkretnie dla danej ulicy.

W tym celu należy użyć filtrów po lewej stronie. W większości raportów filtry schodzą do poziomu numeru budynku, tak więc zastosowanie filtru “Ulica” powinno dać możliwość odnalezienia konkretniej ulicy.

20. Nie mogę zwiększyć widoku wszystkich wyników. Pojawia się jedynie widok dla 200 pozycji, przy zmianie na ALL, system nie odpowiada.            

Jest to związane z dużą liczbą rekordów. Wybierając ALL, wskazuje się na kilkuset tysięczną lub nawet milionową liczbę pozycji. Eksport do CSV pobiera wtedy jedynie te 200 pozycji, lecz wybierając eksport do “pełnego CSV” można pobrać dane tak jakby było zaznaczone ALL.

21. Proszę o krótką instrukcję pobierania raportu np.  deklaracje do .CSV a następnie do Excel.

Instrukcja dostępna na nagraniu ze szkolenia. Link do nagrania:

https://www.youtube.com/watch?v=NtOpyjcIHzk

 

22. Dlaczego nie można zweryfikować danych dot. kotłów gazowych? W raportach mimo ustawienia odpowiedniego filtra pobiera dane wszystkich kotłów mimo iż w niektórych deklaracjach jest tylko funkcja ciepłej wody.          

W raporcie Deklaracje i adresy - stan bieżący jest możliwość wyfiltrowania jedynie źródeł z funkcją C.O używając filtra po lewej stronie. W przypadku dalszych trudności z pobraniem oczekiwanych danych należy przesłać zgłoszenie na adres pomoc.zone@gunb.gov.pl.  

23. Dlaczego w statystykach pozuje kocioł gazowy jako źródło ciepła mimo, iż w budynku jest inne źródło ciepła a  kocioł gazowy ma tylko funkcje tylko ciepłej wody. W budynku jest źródło ciepła pompa a w statystykach liczy tez kocioł gazowy który miał określony funkcje ciepłej wody.

Źródła z funkcją C.W.U również są źródłami ciepła i są umieszczane w statystykach. Natomiast w pulpicie Deklaracje i adresy - stan bieżący jest filtr po lewej stronie „funkcja C.O.”, która daje możliwość odfiltrowania źródeł C.O. od źródeł C.W.U.

24. Jak wygenerować raport zestawienie np. piece 3 klasy.

Należy przejść do pulpitu Deklaracje i adresy - stan bieżący → Następnie zakładka Deklaracje wg klasy kotła → Po lewej stronie zastosować filtr “Klasa kotła” - ustawić na klasę 3 → Zastosuj filtry.

25. Jak wyfiltrować eksploatowane i nieeksploatowane?  

W pulpicie Deklaracje i Adresy - stan bieżący, w zakładce deklaracje wg źródła ciepła, ostatnie kolumny to liczba zainstalowanych i eksploatowanych źródeł ciepła. Jest możliwość pobrania danych np. do CSV a następnie w Excelu odfiltrowanie po tych kolumnach źródeł nieeksploatowanych.

26. W jaki sposób wyciągnąć dane w jakim budynku znajduje się ogrzewanie hybrydowe np. gazowe oraz węglowe? Tak żeby nie wykazywało wszystkich adresów z ogrzewaniem gazowym i węglowym tylko stricte gdy są te dwa rodzaje?            

Obecnie każde źródło ciepła to jest oddzielny rekord, przez co nie są one od siebie zależne. W przyszłości postaramy się rozwinąć moduł analityczno-raportowy, dzięki któremu będzie można w taki sposób odfiltrowywać deklaracje.

27. W jaki sposób zapisywane są dane jeśli zarządca budynku dodał dane całościowe dla budynku, a oprócz tego właściciele kilku mieszkań dodali deklaracje indywidualne. Czy wtedy te źródła ciepła się będą sumować?  

Tak, w obecnie przyjętym przez nas sposobie wyliczania źródeł, bierzemy pod uwagę najnowszą deklaracje na dany adres przez tego samego właściciela. W przypadku różnych właścicieli, deklaracje nie nadpisują się, i wszystkie są brane pod uwagę.

28. Dlaczego dane pobrane z bazy CEEB się nie nadpisują w pobranych raportach ? np. ktoś kiedyś zgłosił że miał kopciucha, wymienił go i złożył nową deklarację do bazy. Po wygenerowaniu raportu z kopciuchów dalej ten adres widnieje w raporcie pomimo tego że piec jest wymieniony.        

W naszym systemie raportowym, zależy czy deklaracja ma tego samego właściciela, oraz czy jest ten sam adres. W przypadku kiedy deklaracja jest wpisywana przez urzędnika i Imię oraz Nazwisko jest wpisane w inny sposób (raz wielkie litery, raz małe, jakaś literówka) to wtedy dla systemu jest to inny właściciel, dzięki temu być może obie deklaracje są brane pod uwagę w statystykach. Gdyby było inaczej, proszę o zgłoszenie tej sytuacji na pomoc.zone@gunb.gov.pl a nasz zespół przeanalizuje z czego wynika ta sytuacja.

29. Punkt adresowy Kobierzyn 1 widnieje w 20 punktach adresowych w CEEB. Deklaracja jest prawidłowo wprowadzona zgodnie z złożonym dokumentem. Jest to ewidentny błąd systemowy, który powinni państwo zweryfikować i jak najszybciej naprawić. Tego typu błędy systemowe powodują obniżenie % wypełniani bazy danych i może skutkować naliczeniem dotkliwych kar finansowych na gminę.

Zgłoszony przez Państwa problem jest obecnie na etapie weryfikacji, po ustaleniu przyczyny zostanie wdrożona zmiana rozwojowa, która zniweluje zgłoszone problemy z powielaniem się adresów w bazie.

30. W przypadku gmin miejsko-wiejskich nie działa opcja zsumowania danych z części miejskiej i wiejskiej gminy  w zakładce analizy i raporty.    

Zostanie to zgłoszone do rozpatrzenia jako zmiana rozwojowa.

31. Czy można zrobić coś z zakładką analizy i raporty aby była bardziej czytelna i intuicyjna?

Propozycje zmiany w układzie/wyglądzie raportów można wysyłać na pomoc.zone@gunb.gov.pl. Trwają ciągłe prace nad rozwojem modułu analityczno-raportowego.

32. Czy można wygenerować raport kopciuchów na dany dzień? np. 30.06.2023?            

Na chwile obecną zostały przygotowane raporty ze stanem na 31.12.2022 i 31.12.2023.

33. Czy jest możliwe wygenerowanie z systemu listy lokali ogrzewanych wyłącznie piecami węglowymi, bez innych źródeł (w deklaracjach często trafiają się więcej niż jedno źródło).

Obecnie w systemie każde źródło ciepła jest oddzielnym rekordem w raporcie, przez co nie ma możliwości porównania go do innego z tej samej deklaracji. Obecnie opracowujemy statystyki z których można będzie otrzymać liczbę adresów z taką kombinacją źródeł.

34. Proszę o pokazanie w jaki sposób wygenerować raport dotyczący deklaracji tylko dla nowych urządzeń zainstalowanych po 1 lipca 2021 roku.

W raporcie Deklaracje i Adresy – stan bieżący w zakładce „Deklaracje wg źródeł ciepła” należy zastosować filtr „Źródło ciepła po 01.07.2021”             


 

 

1. W jakich sytuacjach deklaracja otrzymuje status "archiwalna"?     

W przypadku złożenia korekty do deklaracji. Wówczas deklaracja pierwotna, która była edytowana staje się archiwalną.

2. Deklaracje można dodawać w zakładce deklaracje czy powinno się je dodawać poprzez budynek?              

Deklaracje można dodać na dwa sposoby wykorzystując zakładkę “Deklaracje“ jak i dodając je z poziomu zakładki “Budynki“.

3. Czy inwentaryzacja automatycznie aktualizuje deklarację CEEB budynku?

Nie, deklaracje nie są automatycznie aktualizowane poprzez inwentaryzacje.

4. Czy przy zmianie pieca należy wypełnić kolejna deklarację?

Przy każdej zmianie informacji o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438), oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, należy złożyć nową deklarację.

5. Deklaracja na piśmie złożona jest na "trzon kuchenny", deklaracja w systemie na pompę ciepła. Fizycznie właściciel ma trzon kuchenny. Co w takim przypadku?

W takim przypadku należy wprowadzić nową deklarację, zawierającą poprawne informacje.

6. Dlaczego nie widzimy deklaracji składanych przez profil zaufany?

W celu identyfikacji problemu należy przesłać zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl ze wskazaniem użytkownika, którego problem dotyczy.

7. Posiadam jeden budynek z nadanym jednym numerem, ale mieszkają w nim dwie rodziny i każda ma inne swoje źródło ciepła (koza i piec c.o.). Co w takiej sytuacji?             

Jeżeli jest jeden właściciel tego budynku składa on jedną zbiorczą deklarację z uwzględnieniem wszystkich źródeł w tym budynku niezależnie od tego ile rodzin w nim zamieszkuje.

8. Jeśli wymiana źródeł ciepła obejmuje np. blok (wymiana indywidualnych źródeł w mieszkaniach), to czy zarządca może złożyć deklarację? Co w sytuacji, jeśli pierwsze źródło ciepła wymieniono np. 1 maja, a ostatnie 1 czerwca, czy wtedy przy zbiorczej deklaracji należy uznać, że zachowano termin 14 dni na złożenie wniosku od uruchomienia źródła ciepła?            

Zgodnie z ustawą nowa deklaracja powinna zostać złożona w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany.

9 .Wprowadzono błędne źródło ciepła, a następnie dodano kolejną deklarację, ponieważ nie możliwości edycji źródła ciepła. W tym momencie oba dokumenty są aktywne. Co w takim przypadku?        

W opisanym przypadku obie deklaracje mają status Złożona, ale jeżeli zostały złożone na ten sam adres przez tą samą osobę do modułu analityczno-raportowego będą brane dane z ostatnio złożonej.

10. Jak ktoś zmienia źródło ciepła to trzeba wypełnić nową deklarację czy można edytować wcześniejszą?     

W przypadku zmiany źródła ciepła nie ma możliwości edycji deklaracji i należy w takim przypadku wypełnić nową.

11. Mam pytanie dotyczące ogrzewania elektrycznego, wprowadzając maty grzewcze, które zgłosił właściciel, nie istnieje możliwość wpisania liczby. Jeśli właściciel ma ogrzewanie elektryczne oraz 2 bojlery na ciepłą wodę w jaki sposób określić ilość? Na chwilę obecną wpisałam nie podano.             

Pracownik urzędu wprowadza deklarację zgodnie z tym co zostało zadeklarowane w wersji papierowej. W opisanym przypadku wystarczy wskazać ogrzewanie elektryczne w liczbie 1 ze wskazaniem funkcji co i c.w.u

12. Co oznacza funkcja C.O. W PRZYPADKU MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY POWIETRZA? w pierwotnej wersji deklaracji nie było kratki na druku, później się pojawiła co sugeruje, że trzon kuchenny może stanowić instalację C.O.?           

Funkcja C.O oznacza centralne ogrzewanie powietrza. Jeżeli takie źródło np. piec kaflowy jest jedynym źródłem ogrzewania budynku to pole może być zaznaczone jednak nie ma takiego obowiązku. Ważne jest czy źródło jest eksploatowane czy też nie.

13. Ja zauważyłam że w nowej wprowadzanej Deklaracji A do systemu jest możliwość wprowadzenia źródła ciepła - Kominek - lecz już nie można zaznaczyć że kominek spełnia wymagania ekoprojektu.

Klasę źródła w deklaracji wskazuje się jedynie dla kotłów na paliwo stałe i nie nastąpiła zmiana w tym zakresie. W formularzu inwentaryzacji można wskazać, czy kominek spełnia wymagania ekoprojektu.

14. W naszej gminie były zmiany adresów w związku z czym czy zostaną połączone te budynki jako jeden budynek? Teraz mamy deklaracje złożone na stare adresy których system nie rozpoznaje a na nowy adres jest brak złożonych deklaracji. Brak jest możliwości edycji budynków i z tego powodu żadna funkcja nie działa.

W celu zmiany adresu, na który przypisana jest deklaracja, prosimy o skorzystanie z akcji edycji deklaracji, a nie budynku. Pozwoli ona na utworzenie nowej wersji dokumentu z aktualnym adresem, a poprzednia deklaracja zmieni status na archiwalny.

15. Jeżeli podczas kontroli w budynku znajduje się miejscowy ogrzewacz powietrza (kominek, trzon kuchenny lub piec kaflowy) z zaklejonym wlotem do komina to należy go wykazać? Jeśli tak, to jak?       

Tak, jako źródło zainstalowane i nieeksploatowane.

16. Czy jest procedura dot. mieszkańców którzy nie złożyli deklaracji CEEB?    

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji CEEB. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

17. Co z deklaracjami które były wprowadzone do systemu a teraz ich nie da się odnaleźć       ?

Wszystkie deklaracje zostały zmigrowane. Proszę o przesłanie konkretnych przykładów na pomoc.zone@gunb.gov.pl.

18. Czy Urząd może udostępnić unikalny numer deklaracji administratorowi bloków (Spółdzielni Mieszkaniowej)  która twierdzi, że za ich pomocą będzie miała dostęp do złożonych deklaracji? i czy taki dostęp faktycznie będzie możliwy?   

Jeżeli to ta spółdzielnia składała deklaracje to tak.  Dla osób, które składają deklarację w formie papierowej dostęp zapewniony jest przez wyszukiwarkę po podaniu określonych atrybutów: https://zone-web.gunb.gov.pl/wyszukiwarka-dokumentow

 

19. Wchodząc na zakładkę deklarację i wpisując nazwisko lub adres w „wyszukaj”, nie pojawia się żadna deklaracja, ani też adres. System nie wyszukuje deklaracji, pomimo tego, że deklaracja na dany adres i danego właściciela była złożona i wprowadzona do systemu, a pracownik wyszukujący ma wszystkie uprawienie. Po wpisaniu danego adresu lub nazwiska pojawia się komunikat „dodaj pierwszy budynek, Brak zarejestrowanych budynków. Dodaj budynek” ale taki budynek i deklaracja zostały wprowadzone. Co może być problemem?

W celu zidentyfikowania problemu konieczne jest podanie konkretnego przykładu. Szczegóły należy przesłać na adres pomoc.zone@gunb.gov.pl

20. Dlaczego w deklaracjach nie ma możliwości oznaczenia rodzaju paliwa stałego, jeśli wprowadzamy piec kaflowy bądź kozę?

Rodzaj paliwa wskazuje się jedynie dla kotłów na paliwo stałe. Dodatkowo formularz papierowy ma swoje ograniczenia. W przypadku posiadania kilku źródeł na paliwo stałe i odrębne atrybuty dla każdego z nich deklaracja musiałaby zawierać kilka stron. Rodzaj paliwa można wskazać w elektronicznym formularzu inwentaryzacji dla każdego źródła.

 

 

1. W trakcie kontroli środowiskowej poprzez terminal po wybraniu budynku nie system nie przepuszcza dalej, cały czas kręci się kółeczko w terminalu. 

Zalecamy zaktualizowanie aplikacji mobilnej do najnowszej wersji co powinno wyeliminować opisany problem.

2. Gmina do chwili obecnej nie otrzymała terminali do kontroli.        

Urzędy, które zgłosiły taką potrzebę na pomoc.zone@gunb.gov.pl lub innym kanałem zostały dodane do listy oczekujących na wysyłkę.

3. Czy tak samo wprowadza się dane kontroli na czytniku/urządzeniu smart, który gmina otrzymała jak w wersji webowej systemu?     

Tak, działanie systemu jest takie same jak w wersji webowej, zmiana występuje jedynie w wyglądzie interfejsu.

4. Co z otrzymanym urządzeniem do przeprowadzania kontroli w terenie? co jeżeli ktoś nie używa?    

Korzystanie z urządzeń mobilnych przekazanych przez GUNB nie jest obowiązkowe, można je odesłać do GUNB i korzystać z własnego sprzętu mobilnego.

5. Terminal nie działa.             

Prosimy o zaktualizowanie aplikacji mobilnej do najnowszej wersji oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia. W przypadku dalszych problemów proszę przesłać zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl ze szczegółowym opisem problemu oraz dołączeniem np. zdjęć ekranu obrazującego problem.

6. Czy dane do protokołu można wprowadzić za pomocą urządzenia, które gminy otrzymały?

Tak, terminale PDA zostały przekazane gminom w celu ułatwienia pracy przy wykonywaniu kontroli w terenie.

7. Dlaczego na terminal nie została od razu wgrana aplikacja ZONE tylko trzeba ją sobie samemu wgrać? Wiąże się to z zakładaniem adresu gmail, żeby ją pobrać ze sklepu Play co nie jest zbyt wygodne mając inny adres służbowy niż gmail.             

Terminale zostały zamówione u producenta nie są wykonane na zamówienie dla urzędów a co za tym idzie aplikacja nie jest wgrana na stałe. Właśnie dlatego, że pobranie jej wymaga utworzenia konta gmail, ręczne zainstalowanie aplikacji na każdym z ponad 2500 urządzeń przez pracowników GUNB nie było możliwe.

8. Dlaczego nasza Gmina nie otrzymała w ogóle terminala? Teraz żeby go otrzymać ma opłacić przesyłkę kurierską? 

Wiele placówek nie odebrało terminala w określonym czasie albo odesłało je do nadawcy co wiązało się ze zwrotem terminali do GUNB. Urząd nie wysyła już kolejnych paczek zatem, jeśli jednostka chce otrzymać urządzenie musi we własnym zakresie zorganizować wysyłkę. Ograniczy to przypadki w których GUNB kolejny raz otrzyma zwrot tych samych urządzeń.

9.Jak sobie poradzić bez terminala? 

W przypadku, w którym jednostka nie otrzymała terminala lub go nie odebrała należy zgłosić ten fakt na pomoc.zone@gunb.gov.pl. Kontrole można wykonywać także w systemie CEEB na innym urządzeniu mobilnym, które posiada urząd.

10. Czy terminale są po jakimś czasie do zwrotu?         

Nie, powinny zostać uwzględnione jako środki trwałe.

11. Kiedy zostaną przekazane karty SIM do terminali?

Karty sim do terminali są obecnie wysyłane dla zainteresowanych urzędów. Aby otrzymać kartę należy się zgłosić na pomoc.zone@gunb.gov.pl.  

12. Potrzebna jest instrukcja obsługi terminala.            

Instrukcja obsługi urządzenia została wysłana wraz z terminalem. Korzystanie z aplikacji mobilnej omówione jest na platformie szkoleniowej na stronie https://zone-edu.gunb.gov.pl/. Login i hasło do platformy jest takie samo jak do CEEB.

13. Jak zainstalować aplikację Zone na urządzeniu mobilnym?

Aplikacje CEEB/ZONE należy pobrać na urządzenie mobilne ze strony https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.gunb.zoneapp&hl=pl&pli=1 a następnie zalogować się tym samym loginem i hasłem co w wersji na komputer.

14. Gmina otrzymała kartę sim do terminala, która nie jest aktywowana. Czy będą one aktywowane?     

Jednym z wymogów poprawnego obsłużenia procesu jest podpisanie przez pracownika Państwa urzędu protokołu dostawy/odbioru ilościowego, który był dołączony do przesyłki. Przesłanie protokołu odbioru karty SIM na adres  protokoly.sim.gunb@plus.pl jest warunkiem jej aktywacji.

15. Skąd wziąć Internet do terminala? Karty które są zamontowane raczej nie działają.

Proszę zweryfikować położenia karty SIM w urządzeniu. Prawidłowa pozycja jest przedstawiona w instrukcji dołączonej do urządzenia. Oznaką nieprawidłowo umieszczonej karty SIM będzie brak informacji w ustawieniach o tej właśnie karcie. W przypadku nieaktywnej karty otrzymalibyście Państwo informację “Tylko połączenia alarmowe”.

16. Czy z terminalu mobilnego, protokół z kontroli drukowany jest w 2 egzemplarzach?

Terminal umożliwia wydrukowanie protokołów w ilości zależnej od użytkownika. Pojedyncze wybranie akcji “Wydrukuj” skutkuje wydrukowaniem jednego egzemplarza.

17. Co z abonamentem karty SIM w terminalu, po roku traci ważność? Gmina ma kupić dostęp czy wymienić kartę?         

Karty SIM przekazane razem z terminalem mają okres ważności wynoszący jeden rok. Po upłynięciu tego terminu urzędy mogą samodzielnie wybrać dalszego dostawcę Internetu.

18. Wersja mobilna na urządzeniach jak tylko traci połączenie z Internetem przerywa funkcjonowanie całej aplikacji, nie zapisuje nic, ani nie pozwala kontynuować czynności(zawiesza się). Bez możliwości pracy w aplikacji offline przeprowadzenie kontroli jest niemożliwe.

Aplikacja mobilna pozwala na pracę przy chwilowych utratach połączenia z Internetem podczas wypełnienia protokołu z kontroli środowiskowej. Jednak do procesu logowania, dodania budynku czy wywołania formularza oraz jego zapisu połączenie jest wymagane. Zgodnie z ustawą W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od osoby uprawnionej, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.

19. Dlaczego w terminalu, który posiada wgraną aplikację CEEB nie można wygenerować protokołów?            

Terminal umożliwia wydrukowanie protokołu kontroli, a nie jego wygenerowanie do dokumentu PDF jest możliwe w wersji webowej. W celu wydrukowania dokumentu na liście protokołów należy przytrzymać wybrany wpis do momentu pokazania się akcji “Wydrukuj”.

20. W jakiej formie protokół otrzymuje osoba kontrolowana? Czy można wydrukować protokół do dokumentacji w urzędzie?          

Protokół może zostać wydrukowany za pomocą terminala w dwóch egzemplarzach – jeden dla osoby kontrolowanej a drugi dla urzędu.

21. Czy posiadanie terminala przez gminę jest obowiązkowe?

Posiadanie terminala nie jest obowiązkowe, aczkolwiek GUNB przechowuje terminale dla każdego urzędu, który go jeszcze nie posiada.

22. Gdzie można nabyć rolki do terminala?      

Papier termiczny można zakupić zgodnie z następującą specyfikacją: szerokość 58mm, Φ40mm. Dane kontaktowe do dystrybutora przekazanych terminali:  https://grisbi.com.pl/kontakt 

23. Jeżeli gmina otrzymała terminal, to ma obowiązek go używać? Gmina otrzymała terminal ale jeszcze się nie logowała.    

Zgodnie z ustawą dane do systemu należy wprowadzać w trakcie kontroli. Nie muszą być one wprowadzane na urządzeniu przekazanym przez GUNB, można je wprowadzać na dowolnym urządzeniu jakim dysponuje urząd.

24. Jak powinno się korzystać z terminala? Komu należy przekazać druk końcowy? Litery są tak małe, że nie widać co na nim jest napisane.            

Dodawanie protokołu na urządzeniu mobilnym przebiega w ten sam sposób jak w wersji webowej. Protokół może zostać wydrukowany w dwóch egzemplarzach – jeden dla osoby kontrolowanej a drugi dla urzędu. Wielkość liter wynika z ograniczeń technicznych jakie występują w każdym urządzeniu mobilnym, a zwiększenie rozmiaru czcionki bardzo mocno wpłynęłoby na długość wydruku. Wszystkie protokoły dodane za pomocą urządzenia mobilnego są dostępne w systemie również po zalogowaniu do wersji webowej i każdorazowo można pobrać czytelny PDF w formacie A4.

25. Nie mamy jeszcze karty pamięci do otrzymanego urządzenia i robimy kontrole korzystając z protokołów papierowych. Czy wprowadzanie ich do systemu CEEB jest obligatoryjne?

Brak karty SIM należy zgłosić na pomoc.zone@gunb.gov.pl. Obowiązek wprowadzania protokołów w wersji elektronicznej jest obligatoryjne od 18.09.2023 r..

1. Czy dodatki mieszkaniowe GOPS powinien wpisywać do systemu ?  

Tak, zgodnie z ustawą dodatki mieszkaniowe, energetyczne i zasiłki celowe z przeznaczeniem na ogrzewanie. 

2. Czy dotacje czyste powietrze należy wpisywać do systemu czy tylko programy finansowane z gminnych pieniędzy? Czy osoba zajmująca się programem Czyste Powietrze, umieszcza dane w CEEB o przyznanych dotacjach czy wykonuje to WFOŚ?  

Zgodnie z ustawą w ewidencji gromadzi się: dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie m.in: udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania: 

– przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych, 

– odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

– innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. 

Dane wprowadza podmiot udzielający finansowania/dofinansowania. 

3. W jaki sposób wprowadzić zasiłek celowy z przeznaczeniem na ogrzewanie dla wskazanego adresu, system Pomost na którym pracuję do dziś nie został poprawnie skonfigurowany z CEEB i brak jest możliwości przesłania danych automatycznie, jak zrobić to ręcznie? 

Obecnie trwają prace nad skonfigurowaniem API za pomocą którego gminy będą mogły przesyłać dane. Z racji na skomplikowaną strukturę bazy prace nad połączeniem integratorów mogą potrwać jeszcze dłuższy czas.  

Ręcznie dane można wprowadzać od 18 września ubiegłego roku. W tym celu konieczne jest rozszerzenie uprawnień przez LAS o wskazany zakres. 

4. W moim systemie nie można wydrukować deklaracji dla interesanta. Wyskakuje komunikaty generowanie podglądu i nic się dalej nie dzieje.  

Prawdopodobnie przeglądarka internetowa ma uruchomioną blokadę wyskakujących okien. 

5. Czemu niektóre adresy są z PRG a niektóre nie? 

System CEEB korzysta z bazy adresów PRG. Dzięki temu można wyszukać taki adres z listy, bez konieczności wprowadzania wszystkich jego danych. W przypadku gdyby w bazie PRG nie było danego adresu, system CEEB daje możliwość wprowadzenia adresu z poza PRG (ręcznie) i wtedy taki adres ma oznaczenie “Adres z PRG” - “Nie” 

6. Przy wpisywaniu nowej deklaracji należy wybrać lokalizację budynku. Lokalizacja jest podawana błędnie na mapie i nie ma możliwości tego poprawić. Żeby zapisać deklarację trzeba zatwierdzić błędną lokalizację bo nie ma innej możliwości.  

W celu zmiany lokalizacji na mapie podczas dodawania budynku, po ustawieniu poprawnej lokalizacji należy nacisnąć przycisk “Zatwierdź nową lokalizację”, a następnie “Zapisz”. Wówczas lokalizacja zapiszę się prawidłowo. 

7. Jakie należy mieć uprawnienia aby można było usunąć deklarację. Np. błędnie zaznaczono rodzaj źródła ciepła.  

Deklaracji nie można usunąć. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację. 

8. Proszę o informację, jak usunąć z listy/bazy budynek (np. nieistniejący)?  

Jeśli z budynkiem nie są powiązane w systemie żadne dokumenty, z listy budynków można usunąć dany wpis poprzez jego zaznaczenie i wybranie z menu akcji opcji „Usuń”. Ta opcja nie będzie dostępna dla wszystkich budynków zgodnie z opisaną wcześniej zależnością. 

9. Dlaczego w bazie jest zupełnie inna ilość budynków a GUS czy Geodezja mają zupełnie inne dane ? Rozbieżność jest ogromna.  

W systemie CEEB w raportach posługujemy się liczba adresów, nie budynków. Dodatkowo ilość adresów pochodzi z bazy PRG.  

10. Jak oznaczyć deklaracje CEEB jako nieaktualną w sytuacji kiedy właściciel złoży nową a poprzednia już nie obowiązuje. Obecnie ta już nieaktualna nadal widnieje jako aktywna. 

Obecnie w systemie w takim przypadku obie deklaracje mają status “złożona” lecz w module analityczno-raportowym brane są pod uwagę jedynie te najnowsze na dany adres złożone przez tego samego właściciela/zarządcę. W statystykach automatycznie jest brana pod uwagę jedynie nowa deklaracja. 

11. Po modernizacji systemu usunięte zostały dwie miejscowości z terenu gminy. Czy jest możliwość przywrócenia tych  miejscowości.  

Obecnie w systemie brakuje niektórych pomniejszych miejscowości, które nie widnieją jako miejscowości podstawowe w bazie PRG. W przyszłych zmianach rozwojowych zostanie wprowadzone rozwiązanie mające na celu dodanie tych miejscowości do listy w systemie CEEB. 

12. W e-Learningu mam może 3 zakładki widoczne i to w dodatku dla obywateli, a nie urzędników.  

Lekcje dedykowane dla urzędników są widoczne po zalogowaniu - należy zalogować się za pomocą maila i hasła wykorzystywanego do CEEB. Bez logowania widać tylko cześć szkoleń dla obywateli.  

13. Czy można gdzieś wprowadzić dane odnośnie skorzystania z programu Czyste powietrze, tak żeby analiza to obejmowała?  

Tak, w systemie jest zakładka dedykowana udzielonym dofinansowaniom. Konieczne jest rozszerzenie uprawnień przez LAS. Na chwilę obecną nie ma dedykowanego raportu z tego zakresu. 

14. Czy Gminy które wykonały 100% bazy CEEB były jakoś  nagrodzone/wyróżnione jak było mowa o tym wcześniej ? Chodzi mi o materiały edukacyjne jakieś?  

Szczegóły pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/blisko-65-mln-deklaracji-zlozyli-wlasciciele-i-zarzadcy-budynkow-w-systemie-ceeb-do-30 

15. Gdzie mamy zgłaszać problemy z  punktami adresowymi? Baza danych PRG jest nieprawidłowo zaczytana co generuje dla nas duże problemy.  

Problemy w adresach PRG należy zgłaszać do Państwowego Rejestru Granic, który jest odpowiedzialny za bazę PRG. Jeżeli adresy zostaną zaktualizowane zmiana pojawi się również w systemie CEEB. 

16. Czy GUNB zamierza dopracować system ZONE w każdym aspekcie, zaczynając od deklaracji idąc w dalsze funkcjonalności. Do tej pory system nie ma możliwości wprowadzenia daty złożenia deklaracji w gminie, brak możliwości dodawania uwag czy mało intuicyjny system statystyczny. Ponadto aplikacja na urządzeniu nie działa, wiesza się, resetuje w trakcie wprowadzania deklaracji.  

Z racji na fakt, że system CEEB jest stosunkowo nowym systemem teleinformacyjnym trwa jego stały rozwój a kolejne zmiany są planowane. Należy również pamiętać, że niejednokrotnie zmiany o które Państwo postulują wymagają zmian w przepisach prawa, których GUNB jako wykonawca systemu nie stanowi. 

Odnosząc się do aplikacji mobilnej zalecamy jej systematyczną aktualizację co znacznie poprawia jej funkcjonowanie. 

17. Dane o źródła nie przenoszą się, lub przenoszą się z błędem - dlaczego?  

W opisanym przypadku problem należy zgłosić na adres pomoc.zone@gunb.gov.pl z podaniem szczegółów – rodzaj formularza, adres budynku itp.  

18. Dlaczego jest tak trudny dostęp do infolinii GUNB?  

Infolinia CEEB jest czynna pod numerem (22) 346 66 64 w każdy dzień roboczy od 9:00 do 15:00. Najczęstszym powodem braku dostępu jest dzwonienie na złe numery infolinii albo na kancelarię DUC.  

19. Szkolenie powinno być realizowane w formule na miejscu, z dostępem do szkoleniowców "twarzą w twarz". W związku z tym, że przesłano nam terminale bez informacji jak je używać, jak działa, kompleksowego przeszkolenia przy czym przepisy wymuszają na nas obowiązek korzystania ze wszystkiego, sporządzania raportów, analiz itd. musimy mieć dostęp do szkolenia kompleksowego. W formule online nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi kompleksowej. Poza tym jedno szkolenie na rok dla prawie 500 zalogowanych osób z tak ważnej tematyki jest nieporozumieniem. Proszę o rozważenie organizacji spotkań np. w gronie osób zajmujących się ZONE z terenu danego powiatu i organizację spotkań w terenie.  

Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla wszystkich urzędników pracujących w systemie CEEB przekracza możliwości czasowe i kadrowe w GUNB. Zachęcamy do korzystania ze szkoleń, które znajdują się w materiałach e-learningowych. Zawierają one kompleksową bazę wiedzy dla różnych grup użytkowników. Dodatkowe pytania powiązane z praca na urządzeniach oraz w systemie CEEB można kierować na maila pomoc.zone@gunb.gov.pl   

20. Protokoły, które zostały już zaakceptowane nie są widoczne. Wygląda jakby w ogóle nie były wpisane co jest nie właściwe.  

W celu weryfikacji problemu konieczne jest zgłoszenie na pomoc.zone@gunb.gov.pl  ze wskazaniem nazwy użytkownika, którego problem dotyczy oraz podaniem przykładowego adresu, dla którego wykonano protokół. 

21. Czy to prawda że bon energetyczny ma być uzależniony od tego czy właściciel budynku zrobił inwentaryzacje budynku?  

Pytanie pozostaje poza właściwością GUNB, należy zwrócić się z zapytaniem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

22. Niestety w bazie mamy adresy zaciągnięte z PRG- nie można tych adresów usunąć co powoduje bardzo duże przekłamanie jeśli chodzi o % inwentaryzacji budynków. W jaki sposób ten problem będzie rozwiązany?  

W przypadku błędnych adresów, lub już nieaktualnych, należy zgłosić zmianę do bazy PRG. Po ich zaktualizowaniu w PRG zmiana będzie automatycznie widoczna w CEEB. 

Top 5

Top 5

Nie, każda zmiana źródła ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Należy pamiętać, że nowa deklaracja powinna obrazować stan faktyczny, zatem należy w niej wpisać wszystkie źródła zainstalowane w budynku/lokalu.

Edycja deklaracji służy tylko korekcie oczywistych omyłek pisarskich czy błędów w danych adresowych budynku.

Tak, każdy obywatel ma możliwość wykonania samodzilnej inwentaryzacji swojego budynku. Należy zalogować się za pomocą usługi login.gov.pl do systemu CEEB i wybraąc zakładkę "Inwentaryzacja".

Zamówienie wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych można wykonać na dwa sposoby:

 • tak jak dotychczas, np. telefonicznie, mailowo, na podstawie wewnętrznych umów,
 • za pomocą systemu CEEB po zalogowaniu się poprzez login.gov.pl osoby zamawiającej (w systemie nie ma możliwości założenia konta firmowego/instytucjonalnego).

Elektroniczne dokumenty są dostępne na koncie użytkownika, jeśli zamówienie wykonania przeglądu przewodów kominowych było złożone w systemie CEEB. Aby złożyć zamówienie należy wejść w zakładkę “Zamówienia".

Jeżeli zamówienie usługi było zrealizowane poza systemem CEEB, wówczas dokumenty związane z realizacją takiej usługi będą dostępne do pobrania przez stronę internetową. Potrzebne będzie podanie unikalnego identyfikatora dokumentu (UID) i adresu poczty elektronicznej.

Komunikat o wpisie do wykazu osób uprawnionych jest przesyłany w momencie, gdy wniosek o wpis zostanie zaakceptowany bądź odrzucony. Czas oczekiwania na utworzenie konta od dnia wysłania wniosku to około siedem dni.

Regulacje prawne

Ustawa, komunikaty, dane osobowe

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) deklaracja zawiera takie informacje jak:

a)       imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;             

b)      adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

c)        informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

d)      numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

e)      adres e-mail (opcjonalnie).

Dane gromadzone w CEEB zostały zdefiniowane wprost w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w CEEB został doprecyzowany na poziomie rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków, który jest publicznie dostępny na stronie Sejmu RP (strona 431) pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/465F877DB5A979F9C12585D1002DA106/%24File/574.pdf

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków tj. z dnia 23 października 2023 r. (Dz.U. z2023 r. poz. 2496)
 • Komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.07.2023 r. określające wejście w życie przepisów wdrożenia rozwiązań technicznych dot. centralnej ewidencji emisyjności budynków na dzień 18.09.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 829, 1453, 830, 1454, 828, 1455)

Wprowadzenie CEEB nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi w zakresie ich archiwizacji. Posiadanie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją jest w zupełności wystarczające. W tym zakresie zalecamy kategorię JRWA nr 603 - Monitoring w zakresie ochrony środowiska. Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,  dalej zwaną „ustawą” , oraz w art.  15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  2127)  o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest Minister Rozwoju i Technologii (MRiT).

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO - podstawą  prawną  przetwarzania jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  wypełnienie  obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji art.  27a  ust.  1 ustawy, tj.  prowadzenia  centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dostęp do danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii w  zakresie,  w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto dane osobowe są udostępniane organom administracji publicznej, w tym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.

 

Formularz deklaracji papierowej (jak i elektronicznej) zawiera klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i nie trzeba załączać dodatkowych dokumentów.

Organy wykonawcze gminy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, nie jest zatem potrzebne zawieranie w tym zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z ministrem właściwym ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Regulacje prawne

Weryfikacja danych

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Ma to miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do CEEB, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc są to:

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:

    a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;

    b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;

    c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:

    a) gospodarowania odpadami komunalnymi;

    b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

Weryfikacja danych wskazanych samodzielnie przez właściciela lub zarządcę budynku nastąpi w toku czynności dokonywanych przez osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych CEEB.

System CEEB został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np.: przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

W CEEB został udostępniony moduł raportowy, który pozwoli na wygenerowanie informacji dotyczących złożonych deklaracji w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach. Na tej podstawie urząd gminy posiada informacje, dla których punktów adresowych nie złożono deklaracji.

Regulacje prawne

Sankcje

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji CEEB. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Ustawodawca nie przewidział kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za brak wprowadzenia danych z deklaracji papierowych do systemu. Ustawodawca nie przewidział również kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za wprowadzenie danych z deklaracji papierowych do systemu po terminie.

Takim działaniem jednak zaprzepaścimy możliwość walki z problemem smogu w Polsce, zwłaszcza, że dane te mają służyć przede wszystkim gminom w realizacji polityk związanych z ochroną powietrza w Polsce oraz prowadzenia na szeroką skalę inwentaryzacji budynków w zakresie eksploatowanych w nich źródeł ciepła lub spalania paliw.

 

Nie, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kary pieniężne nakładane w formie grzywny stanowić będą dochody własne gminy. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) nie przesądza, na jakie zadania środki te powinny zostać przeznaczane, ale wydaje się, że zasadnym jest, aby środki z tego tytułu były skierowane na zadania w obszarach związanych z ochroną powietrza.

Nie wszczynamy postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia wykroczenia określonego w art. 27h ust. 1 ustawy, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do dokonania czynności zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.  Orzekanie następuje w postępowaniu: zwyczajnym, przyspieszonym albo nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Kpsw), postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Tym przepisem szczególnym pozostaje art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795), który w pkt 4 i 5 określa uprawniania strażnika przyznając mu prawo do:

– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku gmin posiadających straże gminne/miejskie uprawnionym do nałożenia mandatu będzie zatem strażnik gminny/miejski. W przypadku gmin, które nie posiadają straży gminnych/miejskich, pozostaje złożenie wniosku o ukaranie do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub też zwrócenie się do Policji w celu nałożenia mandatu.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy przewidują jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ust. 2 ustawy wprowadzono bowiem sankcje karne nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Z uwagi na fakt, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu może nie dotrzymać terminu złożenia deklaracji, art. 27h ust. 2 ustawy rozstrzyga, że niedotrzymanie tego terminu nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania sankcji karnych, które zostało tym samym uzależnione od powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu przedmiotowego wykroczenia. Z tego też względu wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu w sytuacji, w której złożenie deklaracji miało w ogóle miejsce i nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

 

Regulacje prawne

Terminy

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych (tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł ciepła lub spalania paliw.

W przypadku  źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., miał  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

 

Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw, tak więc termin dla źródła ciepła lub spalania paliw już istniejącego to 12 miesięcy, natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw będzie to termin 14 dni.

Nigdy. Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. w sposób ciągły.  Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosił 12 m-cy – upływał zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych obecnie termin ten wynosi 14 dni.

Tak, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa deklarację w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

 

 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, a dokładnie rozdział 5a (art. 27) tej ustawy, który wszedł w życie w dniu 18/09/2023 zgodnie z komunikatem ministra rozwoju i technologii.

Przegląd kominiarski to obowiązek, który określa konkretna podstawa prawna. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych co najmniej raz w roku. Mówi o tym art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

 

Zgodnie z art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu CEEB.

Natomiast forma składania dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo budowlane, nie zmieniła się. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zmian.

Jak wynika z art. 62a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu CEEB.

 

Przepis nie przewiduje żadnych wyjątków w tym zakresie ani nie dopuszcza formy papierowej protokołu.

 

Kto i w jaki sposób korzysta z systemu

Właściciel/zarządca

Deklaracje  można składać:        

 • w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl,
 • w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

Deklaracje do wysyłki papierowej są dostępne do pobrania na stronie głównej w sekcji "Do pobrania".   

Deklarację składamy za pośrednictwem systemu CEEB – tak bowiem stanowi art. 27g ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw. Obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw, należy złożyć deklarację niezależnie od miejsca zamieszkania czy pobytu właściciela. Nieużywane źródła podlegają zgłoszeniu jako zainstalowane, nieeksploatowane oraz bez wskazywania funkcji.

W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Tak.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków tworzy rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciela, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku.

Deklarację w każdym przypadku składa właściciel/zarządca nieruchomości. Należy podać adres zgodny ze stanem faktycznym. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste. Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B, w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).

W przypadku budynków wielorodzinnych zarządzanych przez zarządców budynków, informacje o tym kto pełni tę funkcję można pozyskać np. od wspólnoty mieszkaniowej, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, itp.

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Oczywiście istnieje taka możliwość, o tyle o ile dysponują wiedzą na temat indywidualnego źródła ciepła lub spalania paliw w danym lokalu.

Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B, w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Można użyć funkcji powielenia deklaracji.

Funkcjonalność umożliwia wielokrotne powielenie treści deklaracji i przypisanie jej do kolejnych adresów budynków. W procesie uwzględniono możliwość edytowania danych powielanej deklaracji oraz dodania nowej metryki budynku.

 

Studia przypadków

Dla gminy - deklaracje niepełne i z błędami

W takim wypadku należy wprowadzić do systemu dane w niej zawarte. Organ nie jest zobowiązany do wzywania właściciela/zarządcy do uzupełnienia deklaracji. Zgodność danych ze stanem faktycznym zostanie w przyszłości zweryfikowana (np. podczas corocznego przeglądu kominiarskiego).

Deklaracja musi być podpisana – stanowi oświadczenie woli składającego deklarację. W przypadku braku podpisu pod deklaracją, urzędnik powinien wezwać składającego deklarację do uzupełnienia tego braku w trybie przewidzianym w art. 64 §2 KPA.

Aby edytować deklarację, konieczne jest wyszukanie deklaracji w zakładce Deklaracje i wybranie opcji: Edytuj (poprzez wybór Akcji (3 kropki)). Edycja jest możliwa w zakresie oczywistych omyłek pisarskich. Nie ma mozliwości edycji rodzaju paliwa lub źródła ciepła.  

Ważne: opcja edycji nie dotyczy aktualizacji deklaracji. Jeżeli do urzędu gminy/miasta została złożona kolejna deklaracja przez obywatela, która zawiera aktualizacje w zakresie np. źródła ciepła lub spalania paliw, konieczne jest dodanie nowej deklaracji do bazy CEEB. 

Opcja edycji możliwa jest w panelu urzędnika oraz w panelu obywatela.

 

Tak, jest możliwość wprowadzenia deklaracji z niepełnymi danymi. System zasygnalizuje brak wszystkich informacji, natomiast pozwoli na zapisanie deklaracji w systemie.

Studia przypadków

Dla włascicieli/zarządców - jak prawidłowo wypełnić deklarację

W przypadku, gdy garaż jest w bryle domu, ale ma odrębne źródło ciepła niż dom wówczas w deklaracji typu A pkt. C01 zaznaczamy checkbox i dodatkowo wypełniamy i dołączamy deklarację typu B. Jeśli garaż jest budynkiem wolnostojącym z własnym numerem budynku wówczas składamy deklarację typu B. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach należy wybrać pozycję nr 02 - kocioł na paliwa stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy.

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Deklaracje dotyczącą źródeł ciepła lub spalania paliw składa właściciel lub zarządca tego budynku lub lokalu. Jeżeli właścicielem budynku jest gmina to obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na gminie. Najemca punktu aptecznego w budynku urzędu gminy nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

 

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 6A) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w drugim budynku (7A) lokalnej sieci ciepłowniczej.

Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

W przypadku kotła posiadającego konkretną klasę należy wskazać to poprzez znaczenie odpowiedniego pola w sekcji B02. Jeżeli na tabliczce znamionowej kotła brak jest informacji na temat jego odpowiedniej klasy należy wypełnić poz. 01 „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”. W przypadku kotłów klasy 5 spełniających normy Ekoprojektu należy wskazać poz. 04 – Klasa 5.

Tak. Jeżeli pod zarząd nadleśnictwa podlegają zarówno budynki mieszkalne jaki i budynki niemieszkalne, należy złożyć oba typy deklaracji.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych w tym przedmiotowego bojlera. Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu.

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 1) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w odrębnych deklaracjach dla drugiego i trzeciego budynku lokalną sieć ciepłowniczą.

W przypadku, kiedy jest jedno źródło ciepła lub spalania paliw dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wystarczy, że wypełnimy deklarację A wskazując wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.

Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Nie. Deklaracje składa się tylko i wyłącznie dla budynków/lokali z zainstalowanym źródłem ciepła lub spalania paliw.

Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji przez pełnomocnika właściciela nieruchomości na zasadach ogólnych.

Dla domków letniskowych należy złożyć deklarację B, w punkcie A09 zaznaczyć poz. 18 (Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione).

Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Właściciel budynku powinien złożyć jedną deklarację z uwzględnieniem wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw znajdujących się we wszystkich lokalach w tym budynku.

W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

Jeżeli kościół i plebania mieszczą się pod tym samym adresem wystarczy złożyć deklarację A lub B ze wskazaniem przedmiotowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.  Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

W przypadku budynków, pełniących funkcję bytową (mieszkaniową), właściciel budynku powinien wypełnić co do zasady deklarację A. Fakt dodatkowego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zmienia charakteru tego budynku – stanowi miejsce realizacji podstawowych potrzeb życiowych w postaci jego zamieszkiwania.

Istotnym pozostaje przy tym fakt posiadania wspólnych źródeł ogrzewania dla całego budynku, ogrzewających część mieszkalną, jak i np. lokale usługowe. Sytuacja ta może zmienić się, gdy w budynku są indywidualne źródła ogrzewania i np. lokal usługowy będzie posiadał dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania służące na potrzeby wyłącznie tego lokalu. Wówczas, zgodnie z rubryką C01 z Deklaracji A, należy wypełnić dodatkowo deklarację B dla tego konkretnego lokalu, wskazując to dodatkowe źródło, które nie zostało uwzględnione w Deklaracji A.

Rubryka C 01:

Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale niemieszkalne ogrzewane źródłem ciepła nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji?

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B                         

(02) ☐ Nie

 

Obaj współwłaściciele mogą złożyć deklarację za swój lokal. Obie deklaracje będzie można wprowadzić z uwagi na indywidualny atrybut każdej z nich – imię i nazwisko zgłaszającego. Dane zostaną zagregowane pod danym punktem adresowym.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Osoba zamieszkująca lokal składa deklarację tylko wtedy, gdy jest jego właścicielem lub zarządcą lub też posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu powyższych osób.

Funkcjonalności systemu

Inwentaryzacja

 

Aktualne rozwiązanie wymaga prowadzenia kalendarza przez urząd. Należy podkreślić, że obywatel widzi jedynie dni i godziny dostępne w danym urzędzie natomiast wybierając konkretny termin nie będzie widział kto personalnie kryje się pod tym terminem.

 

 

Przebieg inwentaryzacji czy kontroli środowiskowej jest analogiczny jak dotychczas. Zakres danych regulują przepisy, a formularze wypełniane są na podstawie dokumentów przekazanych przez zarządcę/właściciela bądź oświadczeniu osoby uczestniczącej podczas wizyty. W przypadku braku informacji w systemie będzie można wybrać odpowiedź: brak danych.