Przejdź do treści

Sprawdź osobę uprawnioną


Sprawdź osobę uprawnioną

e-Usługa dla Obywatela

 

Sprawdź osobę uprawnioną

Obywatel ma możliwość sprawdzenia osoby uprawnionej w wykazie osób uprawnionych, przede wszystkim kominiarza lub osoby z uprawnieniami budowlanymi. Weryfikacja osoby zaufania publicznego ma na celu eliminację przypadków, w których dochodzi do „podszywania się” pod kominiarzy i wyłudzeń środków finansowych.

Ikona

Kliknij, aby sprawdzić osobę uprawnioną.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawdzania osoby uprawnionej

e-Usługa polega na wyszukaniu i zweryfikowaniu osoby zaufania publicznego wg wybranych atrybutów. Po wybraniu przycisku [Sprawdź] znajdziesz się na stronie z listą osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB, na której będziesz mógł wyszukać i sprawdzić wybraną osobę.

Każdy użytkownik Systemu ZONE. Usługa nie wymaga logowania.

Dane osoby, którą chcesz sprawdzić.

Usługa jest bezpłatna. 

Czynności wykonywane w Systemie ZONE zajmą Ci od kilku do kilkunastu minut.

Osobami uprawnionymi do wprowadzania danych do CEEB są osoby, które uzyskały wpis do wykazu osób uprawnionych, które zostały wskazane w art. 27b ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438).

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

Na stronie usługi {Sprawdź osobę uprawnioną} kliknij [Sprawdź]. Usługa nie wymaga logowania.

Ikona

Wyszukaj i sprawdź wybraną osobę.