Skip to main content

Wyszukiwarka dokumentów


Pobierz deklarację
lub protokół

e-Usługa dla Obywatela

Pobierz deklarację lub protokół

Do centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadzane są deklaracje CEEB, formularze inwentaryzacji, protokoły kontroli przeglądów kominowych oraz protokoły kontroli środowiskowej. Dokumenty te są dokumentami elektronicznymi. Właściciel budynku lub lokalu po podaniu unikalnego identyfikatora dokumentu i adresu e-mail może pobrać ww. dokumenty z Systemu ZONE, a następnie je wydrukować. 

Ikona

 

Kliknij, aby wyszukać deklarację lub protokół.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pobierania deklaracji i protokołów

Na podstawie art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) właścicielowi budynku lub lokalu udostępnia się dane z centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Właściciel budynku lub lokalu podając w Systemie ZONE unikalny identyfikator dokumentu zawarty na formularzu inwentaryzacji, deklaracji CEEB, protokole kontroli przewodów kominowych lub protokole kontroli środowiskowej oraz adres e-mail podany w celu przesłania danych ma możliwość pobrania ww. dokumentów w formacie PDF.

E-usługa Pobierz deklarację lub protokół umożliwia pobranie do pliku PDF:

• Deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw;

• Protokołu kontroli przewodów kominowych;

• Protokołu kontroli środowiskowej;

• Formularza inwentaryzacji.

Właściciel budynku lub lokalu

Unikalny identyfikator dokumentu – znajdziesz go w wiadomości e-mail, którą otrzymałeś po wprowadzeniu dokumentu do Systemu ZONE. Wiadomość została do Ciebie wysłana na adres e-mail podany w celu przesłania danych, który podałeś podczas kontroli lub na deklaracji CEEB złożonej w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna. 

Czynności wykonywane w Systemie ZONE, aby pobrać dokumenty zajmą Ci kilka minut.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.).

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

Wybierz rodzaj dokumentu: deklaracja CEEB, formularz inwentaryzacji, protokół kontroli przewodów kominowych lub protokół środowiskowy. Podaj unikalny identyfikator dokumentu oraz adres e-mail, który podałeś w celu przesłania danych. Następnie pobierz dokument w formacie pdf.