Skip to main content

Materiały dla mediów

 

 

Obsługą mediów w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zajmuje się Wydział Komunikacji.

 

Dziennikarzy zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznie pod numerem: 22 661 83 15

- pod adresem e-mail: dziennikarze@gunb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ewidencja budowana jest z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Poniżej prezentujemy wybrane, najważniejsze dane z bazy.

Dane ze złożonych przez obywateli deklaracji gromadzone są w systemie CEEB od 1 lipca 2021 r. Dane te pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. Od 18 września tego roku system CEEB działa w pełnej wersji tj. gromadzi dane nie tylko z deklaracji ale również inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych czy dane dotyczące udzielanego wsparcia socjalnego w zakresie ubóstwa energetycznego.

Dzięki CEEB, gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Jeżeli na terenie danej gminy funkcjonuje wiele nieekologicznych urządzeń grzewczych tak zwanych "kopciuchów", gmina może już teraz wykorzystywać raporty z CEEB do podejmowania działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Źródła ciepła i spalania paliw w Polsce – najważniejsze dane

W skali kraju ogółem użytkowanych jest 17 184 476 różnych źródeł ciepła i spalania paliw.

Największy udział mają poniższe źródła:

  • ogrzewanie gazowe – 28%
  • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa – 17,03%
  • ogrzewanie elektryczne – 15,09%

Szczegółowe dane i udział innych źródeł ciepła oraz spalania paliw przedstawia poniższa tabela:

 

Źródła ciepła Liczba Udział %
Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy 4 812 509 28,00
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy 2 926 763 17,03
Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny 2 593 990 15,09
Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) 1 571 838 9,15
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem 1 360 023 7,91
Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza 1 074 396 6,25
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) 1 049 461 6,11
Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa 836 295 4,87
Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania 471 976 2,75
Pompa ciepła 352 540 2,05
Kocioł olejowy 134 685 0,78
Suma 17 184 476  

 Dane z dn. 15.11.2023 r.