Skip to main content

Przeglądanie programów dofinansowania

Przeglądaj programy
dofinansowań

e-Usługa dla Obywatela

Przeglądaj programy dofinansowań

Usługa umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i filtrowanie dostępnych programów dofinansowań.

Ikona

Kliknij, aby przeglądać programy dofinansowań.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prorgamów dofinansowania

Po wybraniu przycisku [Przeglądaj] zostaniesz przekierowany do logowania w Systemie ZONE.

Jako właściciel/zarządca możesz przejrzeć programy dofinansowania dostępne dla swojej nieruchomości pomimo braku wykonania inwentaryzacji czy przeglądu przewodów kominowych dla swojego budynku. Jeśli utworzony jest uproszczony audyt energetyczny - przejrzysz dostępne programy dofinansowania.

Niezalogowani użytkownicy, mogą przeglądać programy dotacyjne w formie warstwy mapowej w Ceebmapie.

Każdy użytkownik Systemu ZONE. 

W procesie logowania do Systemu ZONE będą potrzebne Twoje dane wymagane do logowania za pomocą login.gov.pl (w zależności od wybranego sposobu logowania: Profil Zaufany, e-dowód lub Bankowość Elektroniczna). 

Usługa jest bezpłatna. 

Czynności wykonywane w Systemie ZONE, aby dostać się do usługi zajmą Ci kilka minut.

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

W oknie logowania przejdź do logowania z wykorzystaniem Krajowego Węzła identyfikacji elektronicznej za pomocą login.gov.pl. Bez logowania przeglądaj na mapie. W tym celu wybierz z menu Portalu: [System ZONE], następnie [Ceebmapa].

Ikona

Po zalogowaniu - z menu głównego wybierz [Programy dofinansowania] i wybierz opcję przegladania: dla nieruchomości z uproszcznym audytem energetycznym lub bez. Bez logowania - przeglądaj programy na podkładzie mapowym jako warstwę w mapach tematycznych.