Przejdź do treści
Szkolenia GUNB dla gmin z systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Rozpoczynamy cykl szkoleń „CEEB dla gmin”. Ich celem jest podniesienie poziomu znajomości systemu wśród użytkowników, a także wypracowanie dalszych kierunków rozwojowych systemu. Szkolenia GUNB skierowane są do przedstawicieli urzędów miast i gmin z całej Polski. Cykl odbywa się patronatem Polskiego Alarmu Smogowego.

CEEB w najczęściej zadawanych pytaniach – nowa seria edukacyjna

Od początku roku systematycznie przedstawiamy i wyjaśniamy różne zagadnienia dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W tym celu przygotowaliśmy kolejny cykl postów. Prezentujemy w nim najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat CEEB.

Masz nowe źródło ogrzewania lub zmieniasz piec – złóż deklarację CEEB

Deklaracja CEEB to oświadczenie składane na ceeb.gov.pl m.in. przez właściciela domu jednorodzinnego lub zarządcę budynku. Oświadczenie dotyczy wszystkich – zarówno obecnych jak i nowych – źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. Informacje o tym jak krok po kroku złożyć deklarację dostępne są w nowej ulotce GUNB.

Deklarację CEEB składamy od 1 lipca 2021 r. Aktualna liczba deklaracji złożonych w bazie wynosi ponad 9,5 mln.

Systematycznie rośnie liczba inwentaryzacji w CEEB

18 września 2023 r. został uruchomiony system CEEB w pełnej wersji, a wraz z nim moduł inwentaryzacji. Inwentaryzacja w CEEB dotyczy źródeł ciepła (ogrzewania) i parametrów technicznych budynku. Inwentaryzacja przeprowadzana jest dla całego budynku, a także osobno dla lokalu. Dzięki inwentaryzacji w CEEB gmina zna stan techniczny budynków i lokali na swoim terenie. W systemie odnotowano dotychczas  256 tys. inwentaryzacji budynków i 401 tys. lokali.

Fakty i mity na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od początku roku systematycznie przedstawiamy różne zagadnienia dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i inwentaryzacji budynków w CEEB. W tym celu przygotowaliśmy cykl postów edukacyjnych, które publikowaliśmy na profilach GUNB na X i LinkedIn, pod nazwą: „CEEB – fakty i mity”. Dziś podsumowujemy cykl.

CEEB dla strażników gminnych i miejskich – szkolenie GUNB

Straż miejska to jedna z ważnych grup użytkowników Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W związku z zadaniami wykonywanymi przez strażników w module kontroli środowiskowej, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przygotował szkolenie także dla tej grupy.