Przejdź do treści

GUNB zakończył długi cykl szkoleń z obsługi CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zakończył cykl szkoleń z obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W 2023 r. odbyło się łącznie 130 spotkań. Szkolenia przeznaczone były dla urzędników z jednostek samorządowych. Wzięło w nich udział ponad 11 tys. osób, więcej niż planowano.

W listopadzie odbyło się ostatnie szkolenie z obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W 2023 r. GUNB zorganizował aż 130 szkoleń z CEEB. 100 szkoleń odbyło się stacjonarnie. Pozostałe online.

  • Szkolenia stacjonarnie odbyły się o okresie od lutego do czerwca 2023 r. Wzięły w nich udział łącznie 2504 osoby.
  • Z kolei szkolenia online rozpoczęły się w kwietniu br. i zakończyły w listopadzie br. Wzięło w nich udział 8 837 osób.

Kogo szkolono

Szkolenie były dla urzędników – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W szkoleniu uczestniczyli także pracownicy jednostek podległych - strażników miejskich i pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Szkolenia w liczbach

  • 100 spotkań stacjonarnych
  • 30 szkoleń online
  • Ponad 300 godzin szkoleniowych
  • 11 341 osób przeszkolonych na 10 000 zaplanowanych, co daje 113% wykonania

Korzyści ze szkolenia

Szkolenia CEEB pozwoliły uczestnikom, krok po kroku, przejść przez zaawansowane funkcje systemu. System CEEB złożony jest z aż 14 modułów, przez co jego obsługa wymaga wiedzy i kompetencji. Podczas szkolenia, uczestnicy mogli je pozyskać bezpośrednio od trenerów szkoleniowych.