Przejdź do treści

Szkolenie dla inspektorów ochrony środowiska

Inspektorzy ochrony środowiska to kluczowi użytkownicy CEEB. Ich rola polega przede wszystkim na obsłudze zgłoszeń „kopciucha” w systemie. W związku z tym 11 stycznia br. zorganizowaliśmy dla nich dedykowane szkolenie.

„W szczycie sezonu zimowego problem zanieczyszczenia środowiska spowodowany emisją szkodliwych substancji jest największy i najbardziej odczuwalny. W sezonie zimowym jesteśmy bowiem bardziej narażeni na emisję szkodliwych substancji z różnych palenisk. Dlatego zorganizowaliśmy szkolenie dla inspektorów ochrony środowiska. Uczestnicy dowiedzieli się, jak obsłużyć w ewidencji zgłoszenie tak zwanego kopciucha.” – podkreśla Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W szkoleniu wzięło udział 200 inspektorów. Wśród nich znaleźli się pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i pracownicy ich regionalnych delegatur.

Cel szkolenia

  1. Poznanie zasad zgłoszenia „kopciucha” w CEEB
  2. Ćwiczenia z obsługi
  3. Zebranie ew. pytań i wniosków dotyczących pracy w CEEB

Rola inspektorów w CEEB

Jak wiecie, poprzez portal CEEB macie możliwość zgłoszenia paleniska, które nie spełnia wymogów związanych z ochroną środowiska. Zgłoszenia trafiają w systemie do odpowiednich służb.

Podstawowym zadaniem inspektorów ochrony środowiska w CEEB jest obsługa zgłoszeń, które dotyczą budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.