Przejdź do treści

Szkolenia GUNB dla gmin z systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Rozpoczynamy cykl szkoleń „CEEB dla gmin”. Ich celem jest podniesienie poziomu znajomości systemu wśród użytkowników, a także wypracowanie dalszych kierunków rozwojowych systemu. Szkolenia GUNB skierowane są do przedstawicieli urzędów miast i gmin z całej Polski. Cykl odbywa się patronatem Polskiego Alarmu Smogowego.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w pełnej wersji, działa od września ub.r. Od tego czasu można korzystać z dostępnych usług i funkcjonalności dedykowanych poszczególnym grupom użytkowników.

Według danych z maja br. z CEEB aktywnie korzysta blisko 2 mln obywateli, 31 tys. urzędników i 5,5 tys. przedsiębiorców. Do tej pory złożono 9,5 mln deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania w poszczególnych budynkach, zrealizowano 480 tys. przeglądów przewodów kominowych oraz blisko 1,2 mln inwentaryzacji.

Cykl szkoleń dla gmin

Szkolenia dla przedstawicieli gmin odbywają się w formule online. Prowadzą je eksperci z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jutro, 16 maja, odbędzie się pierwsze z trzech szkoleń z cyklu „CEEB dla gmin”. Będzie w nim uczestniczyć blisko 1 tysiąc przedstawicieli urzędów gmin z 4 województw: mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego.

Kolejne dwa szkolenia zaplanowane są na:

·         wtorek (21.05) dla przedstawicieli z kolejnych 6 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego

·         czwartek (23.05) dla ostatnich 6 województw: podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Ponieważ szkolenie odbywa się online i nie obowiązuje limit miejsc, serdecznie zapraszamy wszystkie gminy, które jeszcze nie zgłosiły się na szkolenie, do udziału.

Zaproszenie dla gmin

Do końca tygodnia można zgłaszać udział w szkoleniach, które odbędą się w terminach 21 i 23 maja. Zgłoszenia można przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy, który został przekazany bezpośrednio gminom wraz z zaproszeniem. 

Dla kogo są szkolenia

Szkolenia skierowane są do użytkowników, którzy są lokalnymi administratorami systemu CEEB. Udział w szkoleniu mogą wziąć także osoby, które obsługują ewidencję w zakresie modułu kontroli środowiskowej oraz modułu analityczno-raportowego.

Cele szkoleń

·         Podniesienie wiedzy użytkowników w zakresie systemu i jego funkcjonalności

·         Poznanie jaki jest poziom znajomości systemu wśród użytkowników

·         Zdiagnozowanie dalszych potrzeb rozwojowych systemu w tej grupie użytkowników

Program

1.    Uzyskanie uprawnień do wprowadzania danych do CEEB przez nowego użytkownika – wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych.

2.    Rozszerzenie uprawnień w zakresie wprowadzania danych do CEEB użytkownikowi, który posiada już konto w systemie – wniosek o zmianę danych w wykazie osób uprawnionych.

3.    Kontrola środowiskowa – wprowadzanie danych:

a)    Obsługa zgłoszenia kopciucha

b)    Dodawanie protokołu z kontroli niepowiązanego ze zgłoszeniem kopciucha: kontrola źródła ciepła/spalania paliw, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodno-ściekowa.

4.    Moduł analityczno-raportowy – zasady dostępu do modułu.

5.    Dostępne dashboardy, możliwości filtrowania i pobierania danych.

Cykl szkoleń „CEEB dla gmin” jest objęty patronatem Polskiego Alarmu Smogowego.

Więcej na: ceeb.gov.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

       to pierwsza w Polsce jednolita baza danych na temat źródeł ciepła i źródeł spalania paliw o mocy nominalnej mniejszej niż 1MW w budynkach w całym kraju

       tworzona jest m.in. na podstawie deklaracji od właścicieli domów lub zarządców budynków, inwentaryzacji, kontroli środowiskowych, przeglądów przewodów kominowych

       łączy funkcje bazy danych i platformy dla cyfrowych usług publicznych, co sprawia, że jest to jedyne takie narzędzie w Polsce

 

Pełną wersję Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił 18 września 2023 r.

 

Czyste powietrze – cel CEEB

Długofalowym celem bazy CEEB jest ograniczanie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza, a tym samym zapewnienie obywatelom podstawowej potrzeby jaką jest ochrona zdrowia. 

Dzięki CEEB gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Jeżeli na terenie danej gminy funkcjonuje wiele nieekologicznych urządzeń grzewczych tak zwanych "kopciuchów", gmina może to zobaczyć w raportach CEEB. Co za tym idzie może planować lokalne polityki niskoemisyjne i podejmować działania, których celem jest redukcja zanieczyszczeń i poprawa powietrza na ich terenie, a w efekcie poprawa jakości życia mieszkańców. 

Takiej możliwości do tej pory wszystkie gminy w Polsce nie miały. Pod tym względem CEEB to ważny element walki ze smogiem w Polsce i unikatowe rozwiązanie informatyczno-prawne w skali europejskiej. 

 

Korzyści dla urzędnika

       dostęp do modułu raportowego CEEB pozwala poznać stopień niskiej emisji na danym terenie

       dostęp do danych dotyczących finansowania dla budynku/lokalu pozwala lepiej zarządzać środkami z dofinansowań na remonty i świadczenia socjalne

       dostęp do danych pokontrolnych i danych z inwentaryzacji pozwala lepiej ocenić stan techniczny budynku

       ułatwienie komunikacji z obywatelem 

 

Korzyści dla przedsiębiorcy

       wprowadzenie informacji o sobie i swojej działalności do centralnego rejestru osób uprawnionych co przyczynia się do uwiarygodnienia firmy

       odbiór dodatkowych zleceń poprzez system powiększa grono klientów

       elektroniczny protokół pozwala lepiej zarządzać kolejnymi przeglądami

       ułatwienie komunikacji z klientem 

 

Korzyści dla obywatela

       możliwość skorzystania z usług:

o   „Zamów przegląd kominiarski"

o   „Zamów inwentaryzację budynku"

o   „Zgłoś kopciucha”

       możliwość zamówienia lub przeprowadzenie samodzielnej inwentaryzacji i pobrania uproszczonej analizy energetycznej, która daje obraz stanu technicznego budynku

       dostęp do rejestru osób uprawnionych do wprowadzania danych do CEEB pozwala zweryfikować przedsiębiorcę

       CEEB wpływa na poprawę jakości powietrza i komfort życia