Przejdź do treści
grafika pokazująca trend wzrostowy

Systematycznie rośnie liczba inwentaryzacji w CEEB

18 września 2023 r. został uruchomiony system CEEB w pełnej wersji, a wraz z nim moduł inwentaryzacji. Inwentaryzacja w CEEB dotyczy źródeł ciepła (ogrzewania) i parametrów technicznych budynku. Inwentaryzacja przeprowadzana jest dla całego budynku, a także osobno dla lokalu. Dzięki inwentaryzacji w CEEB gmina zna stan techniczny budynków i lokali na swoim terenie. W systemie odnotowano dotychczas  256 tys. inwentaryzacji budynków i 401 tys. lokali.

Pełna wersja systemu obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wdrożona 18 września 2023 r., zawiera aż 14 modułów. Jednym z nich jest inwentaryzacja budynków.

Cel inwentaryzacji

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest m. in. weryfikacja danych z deklaracji CEEB. System nie dostarczałby nam wiarygodnych danych, gdyby opierał się tylko na danych deklaratywnych. Dzięki inwentaryzacji mamy większą pewność, że wskazane przez obywateli źródła ciepła są zainstalowane w budynku.

Poza tym, celem inwentaryzacji jest:

  • zgromadzenie wiedzy o ogólnym stanie technicznym budynku / lokalu, przede wszystkim na potrzeby właściciela, aby wiedział jak go lepiej ogrzać, oraz na potrzeby gminy do  planowania strategii niskoemisyjnych na swoim terenie
  • wygenerowanie uproszczonej analizy energetycznej dla budynku/lokalu dla potrzeb obywatela

Więcej o inwentaryzacji - co to jest, na czym polega i jakie niesie korzyści - piszemy tutaj.

Statystyki inwentaryzacji

Od momentu uruchomienia pełnej wersji systemu zostało przeprowadzonych:

  • 256 tys. inwentaryzacji budynków
  • 401 tys. inwentaryzacji lokali

Inwentaryzację przeprowadza osoba z uprawnieniami (kominiarz, pracownik urzędu miasta/gminy), a także sam właściciel lub zarządca nieruchomości. Możliwość przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji została udostępniona obywatelom w grudniu 2023 r.

Prawie 800 samodzielnych inwentaryzacji

Obecnie w systemie zostało przeprowadzonych:

  • 402 samodzielnych inwentaryzacji budynków
  • 388 samodzielnych inwentaryzacji lokali

Dane w województwach

Najwięcej inwentaryzacji przeprowadzono w CEEB w województwie mazowieckim  - ponad 110 tys. Najmniej w województwie lubuskim - ok. 7 tys. Inwentaryzacji przeprowadzonych przez obywateli samodzielnie jest też najwięcej na Mazowszu  - 250. 

województwo inwentaryzacje (wszystkie)
dolnośląskie 39 434
kujawsko-pomorskie 29 081
lubelskie 40 594
lubuskie 7 198
łódzkie 57 188
małopolskie 69 518
mazowieckie 113 423
opolskie 14 481
podkarpackie 18 236
podlaskie 15 370
pomorskie 39 409
śląskie 73 749
świętokrzyskie 9 840
warmińsko-mazurskie 21 044
wielkopolskie 86 415
zachodniopomorskie 22 905
dane z dnia 26.02.2024