Przejdź do treści
Konferencja prasowa

Dwa i pół roku działania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w całym kraju. Celem powstania bazy jest poprawa jakości powietrza. Z końcem 2023 r. zakończyliśmy prace nad budową systemu. 14 grudnia 2023 r. odbyła się w GUNB konferencja podsumowująca działanie systemu.

„Wielkim wyzwaniem dla naszego urzędu było zaprojektowanie nowoczesnego systemu do obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zadanie to zostało nam powierzone przez ministra rozwoju i technologii. Od 18 września tego roku działa pełna wersja ewidencji. Historycznie patrząc, CEEB zaczął funkcjonować już w lipcu 2021 r., od kiedy to obywatele składali deklaracje, a system ich przy tym skutecznie wspierał. Dzisiaj w bazie mamy już ok. 9,5 mln złożonych deklaracji źródeł ciepła, 2 mln kont obywateli, 20 tys. kont urzędników, 80 tys. inwentaryzacji budynków i 80 tys. przeglądów kominowych. Dane te oczywiście na bieżąco są aktualizowane – powiedziała Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, podczas konferencji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pt. „360 stopni wokół CEEB”.

360 stopni wokół CEEB

Na konferencji GUNB podsumowano wszystkie działania urzędu dotyczące zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia systemu CEEB, zrealizowane we współpracy z partnerami i podmiotami zewnętrznymi. Celem konferencji było podkreślenie zmiany jaką wprowadziło wdrożenie systemu CEEB i udostępnienie po raz pierwszy danych na temat źródeł ciepła w Polsce.

O zmianach, korzyściach i perspektywach rozwojowych na przyszłość, związanych z CEEB, mówili także zaproszeni goście:

 • Reena Badiani Magnusson z Banku Światowego,
 • Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego,
 • Piotr Kuczera, Prezydent miasta Rybnika,
 • Tomasz Ożóg, Burmistrz miasta i gminy Skawina,
 • Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wdrożenie CEEB po raz pierwszy umożliwiło zebranie w jednym miejscu danych na temat źródeł ciepła w budynkach w całym kraju. Z tego powodu wcześniej nie była możliwa ich analiza, a co za tym idzie skuteczna polityka niskoemisyjna. Dzięki CEEB gminy zyskały możliwość i narzędzie do skuteczniejszej niż do tej pory walki ze smogiem, co przysłuży się poprawie jakości powietrza i ochronie zdrowia mieszkańców.

Etapy projektu:

 • 1 lipca 2021 r. – start podstawowej wersji systemu z możliwością złożenia deklaracji w CEEB
 • 9 lutego 2022 r. – rozpoczęcie prac nad zaprojektowaniem i wdrożeniem docelowej wersji systemu CEEB
 • 3 lipca 2023 r. – uruchomienie pierwszej funkcjonalności (obsługa deklaracji) w docelowej wersji systemu CEEB
 • Lipiec-sierpień 2023 r. – pilotaż wszystkich funkcjonalności systemu CEEB
 • 18 września 2023 r. – uruchomienie wszystkich funkcjonalności w docelowej wersji systemu CEEB

Plany rozwojowe

Działania planowane w najbliższej przyszłości:

 • rozwijanie uproszczonej analizy efektywności energetycznej budynków, tak aby w jak najpełniejszy sposób obrazowała stan budynku,
 • agregowanie w CEEB danych dotyczących budynków, pochodzących z różnych źródeł,
 • wprowadzenie nowej usługi, której celem będzie prezentacja informacji o historii każdego z budynków,
 • wizualizacja dostępnych danych.