Przejdź do treści

Złóż deklarację


Złóż deklarację CEEB

e-Usługa dla Obywatela

 

Złóż deklarację CEEB

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków.

e-Usługa umożliwia wypełnienie, złożenie lub modyfikację deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. 

 

Ikona

Twoja opinia jest dla nas ważna - kliknij, aby podzielić się nią z nami

Ikona

Kliknij, aby wypełnić formularz A lub B deklaracji CEEB.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełniania i składania formularzy A i B deklaracji CEEB

Po wybraniu [Złóż deklarację] zostaniesz poproszony o zalogowanie się do Systemu ZONE. Następnie zostaniesz przeprowadzony przez proces składania formularza deklaracji CEEB.

Poprzez System ZONE deklarcaję złoży każdy właściciel lub zarzadca budynku, który zaloguje się do Systemu.

W procesie logowania do Systemu ZONE będą potrzebne Twoje dane wymagane do logowania za pomocą login.gov.pl (w zależności od wybranego sposobu logowania: Profil Zaufany, e-dowód lub Bankowość Elektroniczna). 

Usługa jest bezpłatna.

Złożenie deklaracji CEEB w Systemie ZONE zajmie Ci od kilku do kilkunastu minut.

 Art. 27g ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438)

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

W oknie logowania przejdź do logowania z wykorzystaniem Krajowego Węzła identyfikacji elektronicznej za pomocą login.gov.pl

Ikona

Po zalogowaniu, z menu głównego wybierz [Deklaracje]. Możesz dodać nową deklarację, deklarację dla wybranego budynku lub przystąpić do składania deklaracji bezpośrednio po wprowadzeniu nowego budynku.