Przejdź do treści
Kobieta pracująca przy komputerze

Funkcjonalność systemu CEEB — charakterystyka i zastosowanie

CEEB składa się z bardzo wielu funkcjonalności. Mogą z nich korzystać zarówno właściciele i zarządcy budynków, jak i przedsiębiorcy i administracja publiczna. W tym artykule piszemy o bazie danych CEEB, alertach, aplikacji mobilnej i ankietach satysfakcji.

Baza danych CEEB, czyli serce systemu

Wykonanie przeglądów przewodów kominowych oraz inwentaryzacja budynków to są sprawy, które można załatwić za pośrednictwem systemu. CEEB gromadzi kluczowe informacje dla administracji. W ten sposób powstaje unikatowa baza danych, która umożliwi decydentom planowanie i realizację działań naprawczych, a te przyczynią się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli.

Baza danych to moduł, w którym przechowywane są dane gromadzone za pośrednictwem systemu CEEB. W bazie danych CEEB gromadzone są dane z deklaracji, inwentaryzacji i kontroli. Dotyczy to np. kontroli przewodów kominowych i kontroli środowiskowej.

Dane te służą gminom. To dzięki nim gminy mogą planować działania dotyczące remontów i programów termomodernizacyjnych. Dane pozwalają gminom lepiej kształtować lokalną politykę niskoemisyjną. 

Silnik alertów

Istotnym modułem, który znajduje się w systemie jest silnik alertów. Ten komponent jest odpowiedzialny za generowanie powiadomień, które będą dedykowane konkretnym grupom użytkowników - np. obywatelom lub przedsiębiorcom przeprowadzającym przeglądy przewodów kominowych.

Alerty są przesyłane bezpośrednio na adres mailowy, numer telefonu komórkowego w postaci sms lub w okienku powiadomień w systemie. Wiadomość trafia też do skrzynki odbiorczej w panelu użytkownika

Funkcjonalność ta może także przypomnieć użytkownikowi o upływającym terminie ważności przeglądu.

Aplikacja mobilna

ZONE.App to aplikacja na urządzenia mobilne. Aplikacja jest dostępna zarówno dla systemów Android, jak i iOS. Aplikacja mobilna działa także bez stałego dostępu do internetu. Aplikacja pozwala wykonać inwentaryzację budynku w terenie, przeprowadzić kontrolę środowiskową oraz kontrolę przewodów kominowych - a w jej wyniku wystawić e-protokół.

Ankiety online

System wyposażony jest w moduł tworzenia i zarządzania ankietami.

Użytkownicy mogą wypełniać ankiety, które dają pogląd administratorom na temat ich potrzeb. Badanie satysfakcji użytkowników pozwala zebrać informacje zwrotne dotyczące oceny oddanych narzędzi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut.