Skip to main content

Zapisz się do wykazu (Przedsiębiorca)

Zapisz się
do wykazu osób uprawnionych

e-Usługa dla Przedsiębiorcy

Zapisz się do wykazu osób uprawnionych

Usługa umożliwia Przedsiębiorcy złożenie wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB.

Ikona

Kliknij, aby wypełnić wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wpisu do wykazu osób uprawnionych przez Przedsiębiorcę

e-Usługa polega na przeprowadzniu przez proces wypełnienia i wysłania formularza wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych dla Przedsiębiorcy. Po zalogowaniu do Systemu ZONE, będziesz mógł przystąpić do wypełniania wniosku.

Przedsiębiorca posiadający udokumentowane uprawnienia, który przejdzie proces zalogowania w Systemie ZONE, może złożyć w Systemie ZONE wniosek o wpis do wykazu.

W procesie logowania do Systemu ZONE będą potrzebne Twoje dane wymagane do logowania za pomocą login.gov.pl (w zależności od wybranego sposobu logowania: Profil Zaufany, e-dowód lub Bankowość Elektroniczna).

Oprócz tego potrzebne będą informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych (specjalność, zakres, numer)

Usługa złożenia wniosku jest bezpłatna. 

Czynności wykonane w Systemie ZONE zajmą Ci od kilku do kilkunastu minut.

Osobami uprawnionymi do wprowadzania danych do CEEB są osoby, które uzyskały wpis do wykazu osób uprawnionych, które zostały wskazane w art. 27b ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2022.438 t.j.).

Jak dostać się do usługi?

Pierwsze kroki

Ikona

W oknie logowania przejdź do logowania z wykorzystaniem Krajowego Węzła identyfikacji elektronicznej za pomocą login.gov.pl

Ikona

Z menu głównego wybierz [Wpis do wykazu - przedsiębiorca]. Jeśli składasz pierwszy wniosek - kliknij [Nowy wniosek], jeśli kolejny - kliknij [+Nowy], następnie [+ wpis do wykazu]. Wypełnij formularz wniosku.